Home Tags การพัตต์

Tag: การพัตต์

Putting Solution : PING Putter

“ผู้นำย่อมมีแนวทางที่ชัดเจน แต่ผู้ตามจะนำเอาแนวทางมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน” ตลอดเวลากว่า 50 ปี...

Putting Solution : การพัตต์บนไลน์ที่ซับซ้อน

การฝึกพัตต์ในระยะไกลจากไลน์ที่มีมากกว่าสองไลน์ ในที่นี้ผมหมายถึงไลน์ที่มีทั้งไลน์ซ้าย ขวา ขึ้นเนิน ลงเนิน...

Putting Solution : ขนาดของกริพกับการพัตต์

เท่าที่ผมจำได้นักกอล์ฟใน PGA TOUR ที่ประสบความสำเร็จกับการใช้กริพพัตเตอร์ที่มีขนาดใหญ่นั้นก็คือ KJ...

Putting Solution : การพัตต์เป็นศาสตร์ หรือศิลป์

ผมเชื่อว่าคำถามนี้ยังคงเป็นปัญหาคลาสสิคหรือปัญหาโลกแตกเหมือนกับคำถามที่ถามว่า “ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน" แล้วถ้าถามต่อไปว่า ผมยกหัวข้อนี้มาพูดเพื่ออะไร? สาเหตุก็เพราะ จากได้ศึกษาถึงหลักการพัตต์ของแต่ละสำนักแล้ว...

Putting Solution : ปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่

สวัสดีท่านสมาชิก HotGolf ต้อนรับท่านักกอล์ฟสู่คอลัมน์ Putting Solution...

PREVIOUS ISSUSE