เกี่ยวกับ HotgolfClub.com
PROFILE

ชื่อ : HOT GOLF
บรรณาธิการบริหาร                   : นายชาตรี มรรคา
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์                  : ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา
เจ้าของผู้ผลิต                         : บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
สำนักงาน: เลขที่ 200/12-14 ซอยรามคำแหง 4  ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
โทรศัพท์  : 02-717-2477 ต่อ 153, 163, 204 (ฝ่ายบรรณาธิการ) ต่อ 228 (ฝ่ายขายโฆษณา), 169,171 (ฝ่ายสมาชิก)
โทรสาร : 02-318-4689
อีเมล                                : hotgolft[email protected]
เฟซบุ๊ก   : facebook.com/hotgolfclub
เว็บไซต์                                 : www.hotgolfclub.com

วัตถุประสงค์
ในปัจจุบันกีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในประเทศไทย และแพร่หลายไปสู่ทุกเพศ ทุกวัย ทุกองค์กร จนกล่าวได้ว่าเป็นกีฬาสำหรับครอบครัว และเป็นกีฬาของสังคมไปแล้ว จากความนิยมที่ได้รับมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้เองทำให้ความต้องการในเรื่องของข่าวสาร ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับวงการกอล์ฟ เพิ่มมากขึ้นไปด้วยและหนังสือที่เกี่ยวกับวงการกีฬากอล์ฟ จะเน้นไปที่เทคนิคการสอนกอล์ฟและเรื่องของอุปกรณ์กอล์ฟ รวมถึงสันทนาการด้านอื่นๆ

ดังนั้นเว็บไซต์ HotGolf จึงได้วางแนวทางของเว็บไซต์ไว้ในเรื่องของการนำเสนอข่าวสาร ที่รายงานเนื้อหาข่าวสารในวงการกอล์ฟ ในเชิงของข่าวธุรกิจ และการตลาด อย่างฉับไว และทันต่อเหตุการณ์แต่ยังคงไว้ซึ่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวงการกอล์ฟอย่างครบถ้วนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เข้าชมอย่างครบถ้วน

กลุ่มเป้าหมาย
1.นักกอล์ฟและผู้ที่มีความสนใจในกีฬากอล์ฟ เพศชาย อายุเฉลี่ยตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
2.นักกอล์ฟและผู้ที่มีความสนใจในกีฬากอล์ฟเพศพญิง อายุเฉลี่ยตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
3.นักกอล์ฟและผู้ที่มีความสนใจในกีฬากอล์ฟระดับเยาวชน์อายุเฉลี่ยตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป
4.นักกอล์ฟที่เข้าสนามฝึกซ้อมกอล์ฟเป็นประจำ
5.นักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขันตามรายการต่างๆ หรือสมาคมและชมรมกอล์ฟทั่วไปและออกรอบในสนามกอล์ฟเป็นประจำทุกสัปดาห์
6. ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับวงการกอล์ฟ
7. นักเรียน-นักศึกษา ที่กำลัง ศึกษาอยู่ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ที่มีหลักสูตรเกี่ยวกับกอล์ฟ
8. นักธุรกิจที่มีอำนาจในการซื้อสูง

เฉลี่ยปริมาณกลุ่มเป้าหมาย
นักกอล์ฟ พนักงานบริษัททั่วไป           22%
นักกอล์ฟที่เป็นธุรกิจผู้บริหารระดับสูง    25%
นักกอล์ฟที่เป็นเจ้าของกิจการ             33%
นักกอล์ฟเยาวชน                              8%
ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับวงการกอล์ฟ    12%