Home Tags 818

Tag: 818

ไฮบริด Titleist 818 รุ่นใหม่ รุ่น H1 และ H2 เทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในไดรเวอร์ ถูกนำมาใส่ไว้ในสองรุ่นนี้

ไม้ไฮบริด Titleist 818 รุ่นใหม่ ใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว...