Home Tags เทคนิคกอล์ฟ

Tag: เทคนิคกอล์ฟ

Hot Shot : ส่งให้สุด

การฝึกสวิงกอล์ฟอย่างถูกวิธี จะช่วยให้กล้ามเนื้อในการสวิงเกิดการจดจำ และสามารถควบคุมวงสวิงได้ โดยการส่งพลังออกจากตัวเอง และออกจากสิ่งที่เราสร้างไว้...

Mental Golf : จะทำอย่างไรดีกับความกดดัน ในการเล่นกอล์ฟ

ความสำเร็จในการเล่นกอล์ฟของคนเรา โดยเฉพาะคนที่ทำการแข่งขัน สิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดขึ้นหรือล้มเหลว ได้แก่ ความกดดัน...

Hot Shot : ไม่เก่งไปเลย…ก็เลิกเล่น

ในกีฬากอล์ฟ บางคนเล่นได้ ฝีมือดี จนได้ดิบได้ดี เป็นโปรแข่งบ้าง...

Hot Shot : รอให้เป็น

การเล่นกอล์ฟไม่ว่าจะมีฝีมือระดับไหน ก็อยากจะเล่นให้ได้ดีดังใจหวัง แต่ชีวิตจริงในการเล่น มักตรงข้ามเสมอ (555)...