ตำแหน่ง Senior Sales / Sales Representative

จำนวน: 5 อัตรา
เพศ: ชาย/หญิง
อายุ: 23 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
ประสบการณ์: 0-3 ปี
รูปแบบงาน: งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด กรุงเทพมหานคร (เขตสวนหลวง)
รายละเอียดงาน:
1. นำเสนอขายพื้นที่การจัดงานแสดงสินค้า (Exhibition) ในงาน Bus & Truck
2. นำเสนอขายพื้นที่โฆษณาในนิตยสาร และ Website
3. ดูแลรักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ให้กับบริษัทฯ
4. รับผิดชอบและพัฒนายอดขายให้สำเร็จตามแผนงาน และเป้าหมายที่กำหนดไว้
5. จัดทำข้อมูล วางแผนการขาย คาดการณ์การขาย รวมทั้งรายงานที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อเพิ่มยอดขายอย่างต่อเนื่อง
6. ดูแลและบริการลูกค้าเป็นอย่างดีในฐานะที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ
7. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า และข้อมูลการตลาดที่สำคัญ ความคิดเห็น หรือความต้องการของลูกค้า
8. ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:
– เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
– ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
– รักงานขาย มีใจรักในงานบริการ สามารถอดทนต่อภาวะความกดดันสูงได้เป็นอย่างดี
– มีทักษะในการเจรจาต่อรอง ปิดการขาย การโน้มน้าว การตอบข้อโต้แย้ง และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
– มีทัศนคติที่ดี เปิดใจยอมรับ รับฟังและเรียนรู้สิ่งใหม่
– มีความสามารถในการประสานงานทั้งภายในและภายนอก
– สามารถใช้ โปรแกรม Microsoft Office และใช้งาน Internet, E-mail ได้
– มีทักษะภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารกับลูกค้าต่างประเทศได้
** หากมีประสบการณ์ด้านงานขายพื้นที่งานแสดงสินค้า, สื่อโฆษณา หรือสื่อสิ่งพิมพ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ **

ตำแหน่ง Senior Reporter / Reporter

จำนวน: 1 อัตรา
เพศ: ชาย/หญิง
อายุ: 23 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์: 0-3 ปี
รูปแบบงาน: งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด กรุงเทพมหานคร (เขตสวนหลวง)
รายละเอียดงาน:
– ดูแลอัพเดทเนื้อหาในเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของบริษัทฯ
– เขียนข่าว,บทความ / แปลข่าว,บทความ รวมถึงการปิดต้นฉบับ
– ลงพื้นที่สัมภาษณ์แหล่งข่าว เพื่อนำมาเรียบเรียงและนำเสนอในสื่อที่รับผิดชอบ
– รับผิดชอบและบริหารจัดการ Social Media ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
– รับผิดชอบประสานงานร้านเพลทและโรงพิมพ์
– ตรวจสอบความถูกต้องของบทความและเนื้อหา ก่อนนำขึ้นเผยแพร่บนช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ

คุณสมบัติ:
– เขียนข่าว บทความ รีไรท์ สรุปประเด็นข่าวได้ (ติดตามข่าวสารบ้านเมืองสม่ำเสมอ)
– สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ (งานแสดงสินค้าของบริษัท หรือออกไปสัมภาษณ์แหล่งข่าวตามโอกาส)
– พูด เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี
– สามารถแปลข่าว หรือบทความจากภาษาอังกฤษเป็นไทยได้ดี
– มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนางานเขียนให้น่าสนใจได้
– มีความรับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
– มีประสบการณ์ด้านงานเขียน
– หากมีความรู้และความสนใจเกี่ยวกับธุรกิจรถเพื่อการพาณิชย์ อาทิ รถโดยสาร รถบรรทุกจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ตำแหน่ง Project Manager - Exhibition Project

Responsibilities
– To oversee and manage the entire exhibition process by executing set activity schedule and understanding of all stages of exhibition processes in order to ensure all exhibition processes run smoothly.
– To manage the project on time and within budget including all aspects of the project and monitor expected project costs actual vs. planned targets.
– Be involved with selling to prospective clients and approach exhibitors on a regular basis.
– To work with the operation, marketing and sales team to lead the project team toward success.
– To identify problem issues, develop all aspects of exhibition project and propose the project development for the related fields.
– To oversee the production of project media content as well as the income of the media.
– Attend regular training to ensure that actions are constantly aligned with company objectives and vision.
– Complete other ad-hoc tasks as needed.

Qualifications
– Male or Female Age 30 above, Thai Nationality
– Bachelor's degree or higher in Marketing, Advertising, Communication Arts, Business Administration or related fields.
– Have experience at least 2 years in Event Marketing or Organizer field or Business Development
– Skillful in Project Management minimum 2 years experiences
– Have knowledge for Budget controlling
– Able to work within tight deadlines
– Proven capability in analysis and concept thinking as well as interpersonal and Strong public presentation skill.
– Possess an inquiring mind and a big thirst for learning
– Excellent in both written and spoken Thai as well as English (If any TOEIC, TOEFL and IELTS score would be a plus)
– Team players
– Work under pressure and limited time

คุณลงทะเบียนเรียบร้อย แล้วรอพบกับเรื่องเด่นและน่าสนใจที่เราพร้อมส่งตรงถึงอีเมลของคุณทุกสัปดาห์

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Welcome to HotGolf will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.