ตำแหน่ง Operation Officer / Senior

Responsibilities :

• รับผิดชอบ บทบาทและภารกิจด้าน การบริหารการจัดการและการวางแผน รวมถึงการควบคุมการดำเนินการให้ตรงต่อเวลาที่กำหนด
• สนับสนุน งานด้านข้อมูล รายละเอียดต่างๆ และ งานเอกสาร ให้กับฝ่าย/ แผนก ภายในองค์กร
• นำเสนองบประมาณค่าใช้จ่าย และแนวทางการบริหารจัดการ ต่อ OP Manager
• ให้ข้อเสนอและแนะนำการทำงานต่อ พนักงานในฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• นำเสนอแนวคิดใหม่สำหรับการทำงาน เพื่อเป็นการพัฒนาการทำงานของฝ่าย OPERATION
• จัดเตรียมและดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ สำหรับงานแสดงสินค้า และควบคุมงาน On site ในด้านต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
• อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications :

• เพศชาย / หญิง อายุ 20 – 35 ปี
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
• ประสบการณ์การทำงาน : 3 – 5 ปี ในสายงาน Exposition (ตำแหน่ง Senior)
• สามารถใช้โปรแกรม AUTO CAD
• สามารถปฏิบัติงานกราฟฟิค และงาน Design 2D 3D ในระดับพื้นฐาน
• คล่องตัวและมีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง
• มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

**หากมีทักษะทางด้านภาษา อังกฤษ และ ภาษาจีน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง Sales Representative

Responsibilities :

• Sales for Exhibitor Space of company project.
• Selling advertising materials in magazines and websites.
• Responsible for sales target.
• Compliance with company policies and sales plans.
• Have skills in closing, persuading, responding to arguments. And the problem solved very well.
• Customer service and customer service as a representative of the company.
• Gather important marketing information, comments, or customer needs.
• Generate sales leads for our exhibition portfolio in Asian.
• Delight customers with benefit-driven solutions
• To oversee and manage the entire exhibition process by executing set activity schedule and understanding of all stages of exhibition processes in order to ensure all exhibition processes run smoothly.
• Be involved with selling to prospective clients and approach exhibitors on a regular basis.
• To work with the operation, marketing and sales team to lead the project team toward success.
• To identify problem issues, develop all aspects of exhibition project and propose the project development for the related fields.
• Complete other ad-hoc tasks as needed.

Qualifications :

• Male / Female Thai Nationality
• Bachelor's degree in MICE, Hotel or related Sales and Marketing, any field.
• Fluent in verbal and written English (other languages are a plus)
• Curiosity and self-confidence to learn, improve, and challenge
• Good personality, good looking, ability and to work under pressure with a tight deadline.
• Excellent communications and service-minded.
• Strong presentation, interpersonal, problem solving and decision-making skills.
• Own transportation will be advantage.
• Experience in Exhibition Organizer would be advantage.
• New graduate is welcome.

ตำแหน่ง TeleSales

Responsibilities :

• Contacting potential or existing customers to inform them about a product or services.
• Answering questions about products or the company.
• Asking questions to understand customer requirements, and arranging appointments with successful conversions.
• Directing prospects to the Field Sales team when needed.
• Entering and updating customer information in the database.
• Taking and processing orders in an accurate manner.
• Handling grievances to preserve the company's reputation.

Qualifications :

• Male / Female Thai Nationality
• Age not over 30 years
• Bachelor’s degree or higher in any related field.ประสบการณ์(ปี) : 1 – 3
• Ability to learn about products and services and describe/explain them to prospects
• Excellent communication and interpersonal skills.
• Cool-tempered and able to handle rejection.
• Outstanding negotiation skills with the ability to resolve issues and address complaints.
• New graduate is welcome.

ตำแหน่ง PR & Activities Senior / Supervisor

Responsibilities:
• Create and deliver Press Release, Online Content, Executive Speech, MC Script.
• Assist to contribute the development of strategic marketing, advertising and public relations plans for the TTF brand portfolio.
• Arrange company events such as Press Conference, Seminar, Activities, etc.
• Create idea and design artwork for advertisement and support the company to design sales tools such advertising artwork, presentation, banner etc.
• Collaborate with Operations, Online Content, Electronic Media and Sales to manage projects such as websites, creative design, promotion of exhibition, activities.
• Creatively accomplish marketing objectives within budget guidelines.

Qualifications:
• Bachelor/Master’s Degree in Communication Arts, Marketing, Management, or any related fields
• Preferable at least 2-3 years working experience. Exhibition Organizer or Media Agency experience would be advantage
• Self-motivated, ability to work in team and high responsibility
• Ability to manage and supervise multiple projects simultaneously
• Creativity
• Excellent communication and presentation skills
• Excellent command of both written and spoken English
• MS office proficiency