U.S. COLLEGE CAMP สานฝัน 4 เด็กไทย บินรับทุนกีฬาที่สหรัฐฯ

“U.S. COLLEGE CAMP” จัดโครงการสอนกีฬาให้กับเยาวชนที่สนใจเมื่อวันที่ 10-12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยนำโค้ชมืออาชีพจำนวน 25 คนมาเป็นวิทยากร ขณะที่เด็กไทย 4 คนสุดปลื้มได้รับทุนกีฬาไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

โครงการ “U.S. COLLEGE CAMP” ได้รับการสนับสนุนจาก สิงห์ คอร์ปอเรชั่น ที่ร่วมจัดงานนี้มาตลอดระยะเวลา 5 ปี  และครั้งนี้ยังได้ผู้สนับสนุนเพิ่มขึ้นมาคือ มาสด้า และดอยคำ โดยได้นำคณะโค้ชกีฬาระดับนานาชาติมาสอนทักษะการเล่นกีฬาชนิดต่างๆ พร้อมกับอธิบายวิธีการรับทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาให้กับเยาวชนจำนวน 400 คนที่เข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้ เมื่อวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560

สำหรับโครงการในปี 2560 มีกีฬาหลักทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก่ กอล์ฟ, เทนนิส, ฟุตบอล, แบดมินตัน และว่ายน้ำ แบ่งสถานที่การสอนแยกออกเป็นส่วนๆเ พื่อให้ทุกชนิดกีฬาได้รับการเรียนอย่างเต็มที่ โดยกีฬากอล์ฟจัดที่สนามกอล์ฟรอยัลฮิลส์ จังหวัดนครนายก โดยมีกลุ่มผู้ฝึกสอนกอล์ฟระดับมหาวิทยาลัยกว่า 18 แห่งในสหรัฐอเมริกาที่เคยสอน และพัฒนาให้กับนักกอล์ฟระดับอาชีพมาแล้วมากมายเข้าร่วมโครงการในปีนี้

พร้อมกันนี้เยาวชนไทยที่เคยเข้าอบรมกับโครงการ U.S. COLLEGE CAMP เมื่อปีที่ผ่านมา มีความสามารถเข้าตาโค้ชจนได้ทุนไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาจำนวน 4 คน ประกอบไปด้วย  “น้องปลื้ม” ชนิกานต์ ยงย่วน ได้ทุนศึกษาต่อที่ Southern Utah University , พุธิตา ควรรู้ดี  ได้ทุนศึกษาต่อที่ Youngstown State University , “น้องเจเจ” พรปรวีณ์ ธรรมวิชัย  ได้ทุนศึกษาต่อที่ Fairleigh Dickinson University และ “น้องอิง “ณิชา วรสานพิสุทธิ์ ได้ทุนศึกษาต่อที่ University of Hawai’i ทั้ง 4 คนได้รับทุนจากชนิดกีฬากอล์ฟทั้งหมด ซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีให้กับน้องๆ นักกีฬาที่มีความฝันอยากจะไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศอีกด้วย

สำหรับการเปิดอบรมตลอดระยะเวลา 3 วัน เยาวชนชาวไทยได้มีความเห็นเช่นเดียวกันว่า โครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อการซ้อม และ สามารถนำไปใช้ได้จริง เพราะนักกีฬาที่เคยผ่านเวทีระดับโลกมาแนะนำให้ความรู้อย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังได้ทราบวิธีที่จะรับทุนไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเรื่องดีที่จะได้เรียนและเล่นกีฬาไปพร้อมๆ กันได้อีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ U.S. COLLEGE CAMP สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.UScollegeShowcaseAsia.com หรือโทร.06-3702-1222 และ LINE: @uscollegecampth