Home Tags Tour V4

Tag: Tour V4

Test Equipment : Bushnell Tour V4, Tour V4 Shift และ Pro X2

หลังจากทดสอบอุปกรณ์กอล์ฟกันไปหลายแบรนด์แล้ว ครั้งนี้ทีมงาน HotGolf ได้โอกาสทดสอบฝั่งแอคเซสซอรี่กันบ้าง กับกล้องวัดระยะแบรนด์...

PREVIOUS ISSUSE..

TEST