Home Tags ออกกำลังกาย

Tag: ออกกำลังกาย

Golf Fitness : การออกกำลังกายสำหรับนักกอล์ฟ ควรฝึกเวลาไหน

ปัจจัยอีกหนึ่งสิ่งในการออกกำลังกายของท่านนักกอล์ฟคือ ช่วงเวลา แล้วเราควรฝึกร่างกาย หรือออกกำลังกายในช่วงใดจึงจะเหมาะสม เราควรฝึกในช่วงเช้า...

Golf Fitness : ออกกำลังกายให้เหมาะกับวงสวิง

หลายๆ ท่านคงเคยไปออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ บ้างก็เน้นการสร้างความแข็งแรงของนักกอล์ฟโดยทั่วไป แต่การออกกำลังกายแบบทั่วไปก็จะทำให้เกิดความแข็งแรงโดยรวม และเป็นสิ่งที่ดีครับ...