Home Tags มิติของการพัตต์

Tag: มิติของการพัตต์

Putting Solution : มิติของการพัตต์

ท่านนักกอล์ฟเคยมองเห็นลูกกอล์ฟของตัวเองอยู่บนกรีนหลังจากที่ตีช็อตแอพโพรชว่าอยู่ใกล้หลุมมากๆ แต่พอเดินจากจุดที่ตีไปถึงกรีนมันกลับไม่ได้อยู่ใกล้อย่างที่เราคิดไหมครับ? สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ มันเป็นเรื่องของมุมมองจากจุดจุดหนึ่งไปยังอีกจุดกนึ่งโดยที่มีสโลปบนกรีนเป็นตัวแปรที่ทำให้เห็นระยะผิดไปจากความเป็นจริง พูดง่ายๆ ก็คือ...

PREVIOUS ISSUSE..

TEST