Home Tags การตั้งไลน์

Tag: การตั้งไลน์

Putting Solution : การตั้งไลน์

เเรงบันดาลใจที่ทำให้ผมเลือกที่จะเขียนเรื่องนี้ เกิดจากลูกศิษย์คนหนึ่งถามผมว่า "การตั้งไลน์เพื่อพัตต์กับไม่ตั้งไลน์แบบไหนดีกว่ากัน? และทุกครั้งที่ตั้งไลน์เขามักจะตั้งไม่ตรงกับจุดที่เล็งไว้ และจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร?...

PREVIOUS ISSUSE..

TEST