Super Intendent : กว่าจะเป็นสนามกอล์ฟ (ขั้นตอน และวิธีการสร้างกรีน)

สนามกอล์ฟขนาด 18 หลุม 1 สนาม ใช้พื้นที่ประมาณ 400-450 ไร่ ทุกพื้นที่ เช่น แท่นทีออฟ แฟร์เวย์  รัฟ  ล้วนมีความสำคัญ แต่ที่ถือว่าเป็นหัวใจของสนามกอล์ฟนั้นอยู่ที่กรีน ซึ่งกรีนทั้ง 18 หลุม จะมีพื้นที่รวมกัน 10,000-13,000 ตร.ม. โดยประมาณ  ดังนั้น พื้นที่กรีนจึงถือว่าเป็นหัวใจของสนามกอล์ฟ หรือบริเวณที่มีความสำคัญมากที่สุด เพราะสนามจะได้รับคำติ หรือคำชม ก็ขึ้นอยู่กับสภาพ และความสมบูรณ์ของกรีนเป็นอันดับแรกๆ

การที่กรีนจะมีรูปร่าง และคุณภาพ ที่ดีนั้น ต้องมีการออกแบบ และการสร้างที่ได้มาตรฐาน รวมถึงทิศทางการไหลของน้ำ หรือ Slope บนกรีนที่เหมาะสม  การสร้างกรีนให้ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพนั้น  ที่ผ่านมาจะใช้หลักการของ USGA สมาคมกอล์ฟแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Golf Association) ที่ได้กำหนดไว้ การสร้างกรีนจะต้องคำนึงถึงเรื่องการระบายน้ำที่ดี ไม่มีน้ำขัง เพราะจะทำให้หญ้าเน่าตายได้ ในทางกลับกันน้ำต้องไม่ระบายเร็วเกินไป เพราะจะทำให้หญ้าแห้งตายได้ / ทรายที่ใช้ต้องเป็นทรายแม่น้ำ คัด ล้างให้สะอาด ไม่มีผงฝุ่น เม็ดทรายมีขนาดประมาณ 0.15-1 มิลลิเมตร / กรวดรองพื้น ( pea gravel ) ควรมีลักษณะกลม หรือทรงรี เมื่อถมรวมกันแล้วจะมีช่องว่างให้น้ำระบายได้ดีกว่ากรวดที่มีลักษณะแบน / ท่อระบายน้ำแบบเจาะรู ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว (perforated PE pipe) เป็นต้น

 

ขั้นตอน และวิธีการสร้างกรีน เริ่มต้นจากการกำหนดพื้นที่ และปรับพื้นที่ตามที่ออกแบบ บดอัดพื้นให้มีความแน่นป้องกันการทรุดตัวภายหลัง จากนั้นกำหนดแนวขุดท่อให้มีขนาดกว้าง 30 ซม. และลึก 30 ซม. (เหมือนลักษณะก้างปลา) ภายในร่องต้องบดอัดพื้นให้เรียบ และแน่น รองพื้นด้วยหินกรวด หนาประมาณ 10 ซม. แล้ววางท่อระบายน้ำแบบเจาะรู กลบด้วยหินกรวดให้เต็มร่อง รวมถึงทั่วทั้งพื้นที่กรีน โดยให้มีความหนาของชั้นหินกรวดประมาณ 10 ซม. จากระดับพื้นกรีน รอบขอบกรีนกั้นขอบดัวยแผ่นยาง PE  (green barrier) หนาประมาณ 3-5 มม. กว้างประมาณ 30-35 ซม. เพื่อป้องกันวัชพืชภายนอกระบาดเข้าในกรีน โครงสร้างชั้นสุดท้ายคือใส่ทรายให้มีความหนาประมาณ 30 ซม. ให้เต็มพื้นที่ของกรีน รดน้ำเพื่อให้ทรายแน่น ปรับแต่งด้วยรถปั่นทราย (Sand Pro) ตามแบบที่กำหนด บริเวณพื้นที่ในตำแหน่งที่ใช้เจาะหลุมนั้นความลาดเอียงไม่ควรเกิน 3 องศา โดยทั่วไปแล้วเรื่องระดับของกรีน (Contour) หากมีความลาดเอียงมากเกินไป จะทำให้การเล่นกอล์ฟยากตามไปด้วย ตรงกันข้าม หากกรีนมีความราบเรียบมากเกินไป การเล่นกอล์ฟก็จะหมดความท้าทายไปด้วยเช่นกัน  เมื่อปรับระดับผิวกรีนตามแบบที่กำหนดแล้ว จากนั้นจะตามด้วยการปลูกหญ้า โดยหญ้าที่นิยมใช้บนกรีน เช่น หญ้าทิฟดวอร์ฟ หญ้าแชมป์เปี้ยน หญ้าโนโวเทค  หญ้าทิฟอีเกิ้ล เป็นต้น

การสร้างสนามกอล์ฟนั้น ไม่ว่าจะใช้เงินลงทุนในการสร้างหลักร้อยล้าน หรือหลักพันล้านก็ตามหากเมื่อสร้างเสร็จแล้ว การดูแลรักษาสนามไม่ทั่วถึง หรือไม่ดีพอ ขาดผู้ที่มีความรู้ และความเข้าใจในการทำงาน ย่อมที่จะทำให้ผลงานออกมาไม่ดี หรือไม่คุ้มค่ากับการลงทุน การสร้างสนามกอล์ฟอาจใช้เวลาในการสร้างประมาณ 2-3 ปี ก็แล้วเสร็จ แต่การที่จะดูแลรักษาให้สนามกอล์ฟดี สวยงามตลอดไปนั้น มันไม่ใช่เรี่องง่ายๆ อย่างที่หลายๆ คนคิด

เรื่องโดย: โปรประหยัด ชินราช #330