Putting Solution : PATH DRILL

Dave Pelz ได้กล่าวไว้ในหนังสือ Putting bible ของเขาว่า “Putting good is easy, but learning to putt good is not!”

เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะการพัตต์เป็นเรื่องของศาสตร์และศิลป์ เราจะต้องต่อสู้กับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เช่นสภาพพื้นผิวของกรีน, ความชันของสโลป โดยการให้น้ำหนัก และทิศทางในการพัตต์ ตรงนี้ถือเป็นการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ ในขณะเดียวกัน การใช้จินตนาการในการมองเห็นลูกกลิ้งไปในแนวที่ต้องการ ก็ถือเป็นเรื่องของการใช้ศิลปะในการมองเห็นภาพเหล่านั้นด้วยเช่นกัน เมื่อเรามองเห็นภาพเหล่านั้นจากข้อมูลทั้งหมดที่เรามี เราจึงสามารถที่จะรู้ถึงการสโตรกของเราในการพัตต์ครั้งนี้ได้ ณ จุดนี้เราได้ก้าวมาถึงขั้นปัจจัยที่เราควบคุมได้ นั่นก็คือการสโตรกของเรานั่นเอง และเราจะควบคุมการสโตรกของเราได้อย่างไร?

ดังนั้นในฉบับนี้ผมจึงอยากที่จะนำแบบฝึกที่ใช้ควบคุมการสโตรกของท่านให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง ก่อนอื่นท่านจะต้องรู้จักธรรมชาติในการเคลื่อนที่ของพัตเตอร์ของท่านก่อน ซึ่งเรื่องนี้ผมเคยกล่าวไว้แล้วในบทก่อนๆ ดังนั้นผมจะขอนำเสนอแบบฝึกเพื่อที่จะทำให้ท่านนักกอล์ฟสามารถควบคุมการสโตรกของท่านได้อย่างแม่นยำดั่งใจคิดดังนี้ครับ

  1. แบบฝึกสำหรับพัตเตอร์ที่มีแนวการเดินทางแบบลากตรงส่งตรง (face balance)

1.1. นำทีไม้มาปักให้ห่างจากหลุมประมาณ 10 ฟุตเพื่อเป็นตัวบอกระยะ

1.2 นำลูกมา 10 ลูก เพื่อเตรียมพพัตต์จากระยะนั้น

1.3 จากนั้นขอให้ท่านนำไม้บรรทัดหรือก้านเก่าๆ มาวางไว้ทางส่วนล่างของพัตเตอร์เล็งไม้ไปยังทิศทางที่จะพัตต์

1.4 พัตต์ลูกไปยังหลุมประมาณ 3 ชุด (ชุดละ 10 ลูก) โดยอย่าให้ส่วนฐานของพัตเตอร์ข้ามมาในแนวของไม้บรรทัดที่วางไว้ สังเกตุการเดินทางของลูกไปยังหลุม

1.5 เมื่อพัตต์ครบ3ชุด ขอให้ท่านนำทีไม้สองตัวมาปักไว้ยังส่วนปลายสุดของไม้บรรทัดหรือก้านเก่าในลักษณะที่คล้ายกับประตูฟุตบอล จากนั้นพัตต์ต่ออีก 7 ชุดโดยให้ลูกกอล์ฟวิ่งผ่านทีไม้ทั้งสองตัวที่ปักไว้ และต้องพัตต์ให้ลงหลุม

  1. แบบฝึกสำหรับพัตเตอร์ที่มีแนวการเดินทางแบบลากแนวโค้ง (Blade) ให้ทำทุกอย่างเหมือนแบบที่ 1 แต่ขอให้ย้ายไม้บรรทัดหรือก้านเก่ามาวางที่ส่วนด้าน บนของหัวพัตเตอร์ การฝึกแบบนี้จะทำให้ท่านเรียนรู้ถึงการเดินทางของหัวพัตเตอร์ของท่าน และท่านก็จะสามารถควบคุมปัจจัยที่ท่านจะต้องควบคุมให้ได้ในตอนพัตต์จริงๆ นั่นก็คือ “การควบคุมพัตเตอร์ให้อยู่บนแนวการพัตต์ได้ตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้”

ผมอยากให้แนวคิดท่านนักกอล์ฟไว้ว่า ท่านควรจะทำในสิ่งที่ท่านควรทำให้เสร็จก่อนที่ท่านจะไปนึกถึงปัจจัยอื่นๆ ที่ยังมาไม่ถึง หรือสิ่งที่ท่านควบคุมไม่ได้ ฉะนั้นขอให้ท่านฝึกด้วยความตั้งใจ ผมเชื่อว่าการพัตต์ของท่านจะพัฒนาขึ้นอย่างแน่นอน พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ สวัสดีครับ…

เรื่องโดย: โปรกอล์ฟ ฐิติพงษ์ ณ สงขลา