Mental Golf : “Positive Attitude” สิ่งสำคัญของความสำเร็จอย่างแท้จริง

มนุษย์เราไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ ล้วนแล้วแต่ต้องการความสำเร็จ อย่างน้อยก็เพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัย 4 ที่เป็นความสำคัญของมนุษย์ ความสำเร็จของแต่ละคนก็มีไม่เท่ากัน บางคนแค่มีชีวิตอยู่ได้แต่ละวันๆ ก็พอใจแล้ว แต่บางคนความสำเร็จไม่เคยมีที่สิ้นสุด สำเร็จอันหนึ่งแล้วก็ต้องให้สำเร็จอีกอันต่อไปปัจจัยที่จะส่งผลให้เกิดความสำเร็จของคนเรามีอยู่หลายองค์ประกอบ เช่น รูปร่างหน้าตา ต้นทุนฐานะทางการเงิน ความขยันหมั่นเพียร สติปัญญา การมีบุญญาบารมี การศึกษา และอื่นๆ เป็นต้น

“ความสำเร็จ” แต่ละคนตีค่าออกมาไม่เท่ากัน แต่ทั่วๆ ไป ความสำเร็จของคนเราวัดผลด้วย “ความสุข” ถ้าทำอะไรสำเร็จ ตามมาด้วยความสุข นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์เรา แต่บางคนทำงานหนัก รายได้ดี น่าจะเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จแล้ว แต่ทำไมดูไม่มีความสุข ชีวิตดูยุ่งเหยิง หน้าตายิ้มแย้มในบางครั้ง แต่ไม่สดชื่น คนใกล้ชิดที่สัมผัสได้มีแต่ความร้อน ดูวุ่นวาย ไม่นิ่ง Attitude แปลว่า “เจตคติ” หรือ รู้จักกันดีในคำว่า “ทัศนคติ” เป็นสิ่งที่ได้ถูกสรุปออกมาว่า เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เกิด ”ความสำเร็จ” หรือ “ความล้มเหลว” ของคนเรา

Positive Attitude คือ การมองโลกในแง่บวก เป็นการปรับตัวให้เข้ากับโลก (ได้แก่ คนอื่นๆ ที่อยู่รอบตัว ในครอบครัว หมู่บ้าน ที่ทำงาน ประเทศ และโลก) แต่ถ้าเป็น Negative Attitude คือการมองโลกในแง่ลบ เป็นการพยายามบังคับโลกให้ปรับตัวเข้าหาตัวเรา ทั้งสองอย่างนี้ ท่านคิดว่าอะไรทำได้ง่ายกว่ากัน ระหว่างการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมรอบตัว กับการให้สภาพแวดล้อมปรับตัวเข้าหาเรา แน่นอน คำตอบคือ เราปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม กับความเป็นจริงที่เป็นอยู่ ถึงแม้มันจะไม่สมบูรณ์ตามที่ตัวเองคาดคิด

ซึ่งมันง่ายกว่าที่จะให้สภาพแวดล้อมที่ต่างจิตต่างใจ ร้อยแปดพันเก้ามาให้เข้ากับเรา เพราะแต่ละคนล้วนแล้วมี ”อัตตา” หรือความมีตัวตน มันเป็นการยากที่จะให้อะไรทุกอย่างมาให้ได้ดังใจเรา เพราะแต่ละคนก็ล้วนแล้วแต่อยากได้อะไรตามใจตัวเองทุกคน มีน้อยที่จะอยู่ด้วยการให้คนคนอื่น คนที่จะสำเร็จ นั่นคือ มีความสุขทั้งกายและใจ จึงควรจะเป็นคนแบบไหน แบบ Positive หรือ Negative Attitude

ในกีฬากอล์ฟก็เช่นเดียวกัน คนที่อยู่กับ Positive จะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่า เพราะจะพอใจกับตัวเอง มีความสุขกับคนใกล้ชิด ปรับตัวได้กับสนาม ปรับตัวได้กับทัวร์นาเม้นต์ และมันจะยิ่งดีไปกันใหญ่ ที่คนรอบข้างก็เป็นคน Positive ด้วย เพราะมันจะรวมเป็นพลังดึงดูดมหาศาล ส่งผลให้ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขึ้น ตรงกันข้าม ถ้าเราเป็นคนที่ Negative และคนรอบข้างก็ Negative ด้วย พลังที่เกิดขึ้นจะกระจัดกระจาย คนละทิศคนละทาง สุดท้ายไม่สามารถดึงดูดอะไรเข้ามาเลย มีแต่กระจายสูญสลายออกไปกับสายลม โดยเฉพาะ “ความรัก” และ “ความสุข”

เรื่องโดย: โปรเชาวรัตน์ เขมรัตน์ #339