Mental Golf : เรื่องจิตใจ จะ ”สร้าง” หรือจะ ”รอซ่อม”

สำหรับนักกอล์ฟที่อยู่ในขั้นพัฒนา เพื่อการก้าวสู่ความสำเร็จ สามารถรักษาศักยภาพของตัวเองได้ดี ตีอันเดอร์สนามได้ทุกครั้งแล้ว เชื่อได้ว่าจะต้องเป็นคนที่ค้นพบแนวทางการควบคุมตัวเอง ทั้งเรื่องของความคิดและอารมณ์ซึ่งเชื่อได้ว่ามีอยู่ส่วนน้อย

เพราะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ยังหาคำตอบ หรือหาแนวทางให้ตัวเองไม่ได้ว่า จะทำอย่างไร ที่ทำให้การเล่นสมบูรณ์ให้เหมือนกันทุกครั้ง ทุกช็อต จะทำอย่างไรจะควบคุมความคิดอารมณ์ให้อยู่ในขั้นดีได้ตลอด และในกลุ่มส่วนใหญ่นี้ ก็ยังมีผู้ไม่รู้ปัญหา และคำตอบว่าจะทำอย่างไรให้ตัวเองพัฒนาขึ้น คอยแต่ให้โอกาสตัวเองไปเรื่อยๆ ว่าสักวันคงจะสำเร็จได้แชมป์ และตีดีเหมือนกับคนอื่นบ้าง

บางคนคอยมาตั้งแต่อายุ 20 จนปัจจุบันนี้ใกล้จะ40 อยู่แล้วก็ยังไม่เห็นโอกาสนั้นจะมาถึง ปัญหาส่วนใหญ่ของนักกอล์ฟในกลุ่มส่วนใหญ่นี้ ผมกล้าฟันธงได้เลยว่า เป็นคนที่มีความคิด มีชีวิตเหมือนคนปกติทั่วๆ ไปส่วนใหญ่ที่มีความกลัว ความระแวง ความวิตกกังวล ความไม่มั่นใจ ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ เสียสมาธิง่ายๆ มองโลกในแง่ลบ แต่สำหรับคนที่จะก้าวมาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ (ได้แชมป์เยอะๆ ไม่ชนะเพียงครั้งเดียวเมื่อหลายปีมาแล้ว) จะเป็นคนที่มีลักษณะพิเศษกว่าคนทั่วไปคือ มีจิตใจที่แข็งแกร่งมองโลกในแง่บวก ไม่เป็นคนคิดมากควบคุมอารมณ์ได้ คิดเป็น รู้ว่าจะทำอย่างไรให้ตัวเองเก่ง มีวินัยในตัวเอง

จากการที่สัมผัสกับกลุ่มนักกีฬาเยาวชนที่อายุยังน้อย เพิ่งจะเติบโตมาจากผ้าขาวไม่กี่ปี แต่ก็ได้รับการปลูกฝังจากคนรอบข้าง โดยเฉพาะพ่อแม่ ด้วยแนวทางที่ไม่ส่งเสริมให้เด็กๆ มีคุณสมบัติเป็นคนพิเศษ เป็นเพราะพ่อแม่ไม่มีความรู้อย่างแท้จริงกับการสร้างมนุษย์ตัวน้อยให้เป็นคนพิเศษทางบวก แต่สร้างด้วยความรู้สึกนึกคิดของคนใกล้ชิดโดยไม่มีหลักอะไร จึงได้คนปกติทั่วไป เมื่อไม่ได้สร้างมาตั้งแต่เด็ก ก็จำเป็นต้องมาซ่อมเมื่อตอนโตซึ่งแน่นอนว่า การซ่อมคุณภาพมันย่อมสู้กับการสร้างไม่ได้อยู่แล้ว

เรื่องโดย: โปรเชาวรัตน์ เขมรัตน์ #346