Mental Golf : สิ่งที่ควร และไม่ควรทำในการเป็นผู้ปกครองของนักกีฬา

ต้องขออนุญาตนำบทความที่แปล และอธิบายได้อย่างเข้าใจง่ายลึกซึ้งต่อการเข้าใจนำมาบอกต่อ ซึ่งที่ผมได้มานั้นไม่มีอ้างอิงว่าท่านใดเป็นคนแปล และเขียน ขอนำมาบอกต่อให้ท่านผู้ปกครอง โดยเฉพาะในกลุ่มของนักกีฬากอล์ฟ ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจนำไปปฏิบัติ ไปบอกต่อ และเพื่อประโยชน์ต่อสังคมกอล์ฟ

DO FOR YOURSELF: สิ่งที่คุณควรปฏิบัติต่อตนเอง

 1. ชื่นชมยินดีในการที่ลูกของท่านเล่นกีฬา แต่ห้ามเอาอีโก้ หรืออัตตาของท่านเข้าไปเกี่ยวข้องกับลูกของท่านจนเกินไป
 2. พยายามเพลิดเพลินกับการแข่งขัน อาการไม่พอใจของคุณอาจจะทำให้ลูกคุณรู้สึกว่า เค้ากำลังทำผิดได้
 3. ผ่อนคลาย สงบ ใจเย็น มองโลกในแง่ดี คอยกระตุ้นเมื่อลูกคุณแข่งขัน ลักษณะท่าทาง และทัศนคติของคุณมีอิทธิพลต่อความรู้สึก และฟอร์มการเล่นของลูกคุณ
 4. ใช้ชีวิตตามปกติของคุณเองโดยไม่พยายามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเล่นกีฬาของลูกคุณ

DO WITH OTHER PARENTS: สิ่งที่คุณควรปฏิบัติต่อผู้ปกครองคนอื่นๆ

 1. จับกลุ่มกับผู้ปกครองท่านอื่นๆ ในระหว่างกิจกรรมกีฬาของเด็ก การเข้าสังคมทำให้กิจกรรมนั้นๆ มีความสนุกสนานยิ่งขึ้น
 2. อาสาทำโน่นทำนี่ให้มากๆ เข้าไว้ การกีฬาของเด็กๆ ขึ้นอยู่กับเวลา และพลังกายที่พ่อแม่ทั้งหลายทุ่มเทให้
 3. ร่วมมือหรือขอความร่วมมือกับผู้ปกครองท่านอื่นๆ เพื่อให้ผู้ปกครองปฏิบัติตนเหมาะสมในช่วงการซ้อม และการแข่งขันของเด็กๆ

DO WITH COACHES: สิ่งที่คุณควรปฏิบัติต่อโค้ช

 1. ปล่อยให้การฝึกซ้อมสั่งสอนเป็นหน้าที่ของโค้ช
 2. ให้การช่วยเหลือ และสนับสนุนสิ่งที่โค้ชต้องการ เพื่อให้โค้ชทำงานของเขาได้ดียิ่งขึ้น
 3. สื่อสารพูดคุยแลกเปลี่ยนกับโค้ชเกี่ยวกับลูกของคุณ โดยคุณสามารถเรียนรู้ลูกของคุณจากการพูดคุยกับคนอื่นๆ ได้ด้วย
 4. แจ้งให้โค้ชทราบถึงสิ่งที่ลูกๆ ของคุณทำที่บ้านที่อาจเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับการฝึกซ้อมของลูกคุณ
 5. สอบถามเกี่ยวกับพัฒนาการของลูกคุณ
 6. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับโค้ช

DO FOR YOUR CHILDREN: สิ่งที่คุณควรปฏิบัติต่อลูกๆ ของคุณ

 1. ชี้แนะ ให้แนะนำลูกคุณ แต่อย่าบังคับ หรือกดดันเขา
 2. ช่วยเขาตั้งเป้าหมายที่ไม่ยากเย็นจนเกินไปในการเล่นกีฬา
 3. เน้นที่ความสนุกสนานการพัฒนาทักษะ และประโยชน์อื่นๆ จากการเล่นกีฬา เช่น ความสามัคคี การแข่งขันวินัย และความรับผิดชอบ
 4. ให้ความสนใจในการเล่นกีฬาของเขา: ช่วยเหลือให้เขาได้ไปฝึกเข้าไปชมการแข่งขันพยายามถามตอบพูดคุย
 5. หาวิธีอธิบาย มีทัศนคติดีๆ เพื่อช่วยให้เด็กได้เข้าใจในความสำเร็จ และล้มเหลว
 6. ให้ความสำคัญ และให้รางวัลในความอุตสาหะ แทนที่จะเป็นผลการแข่งขัน
 7. ก้าวก่ายแทรกแซงได้ ถ้าเด็กของคุณมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ไม่เป็นที่ยอมรับทั้งในขณะซ้อม และแข่งขัน
 8. เข้าใจว่าเด็กก็ต้องการพักจากการกีฬาบ้างเป็นครั้งคราว
 9. รักษาระยะห่างระหว่างตัวคุณกับเด็กๆ ส่วนหนึ่งของการเล่นกีฬาคือ การที่พวกเขาได้แก้ปัญหากันเอง
 10. พยายามมีอารมณ์ขันเสมอ ถ้าคุณสนุกสนาน และหัวเราะมีความสุข ลูกคุณก็เช่นกัน
 11. อย่าลืมที่จะให้กำลังใจลูกคุณเป็นประจำ
 12. เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกของคุณ โดยการมีทัศนคติที่ดี และผ่อนคลายสบายๆ เมื่อมีการแข่งขัน และให้ความสำคัญกับชีวิตด้านอื่นๆ ด้วย (balanced life)
 13. ให้ความรักแบบไม่มีเงื่อนไข ให้ลูกคุณรู้ว่า ยังไงคุณก็รักเขาไม่ว่าเค้าจะแพ้ หรือชนะ

DON’T FOR YOURSELF: อย่าทำสิ่งเหล่านี้กับตัวคุณเอง

 1. เอาความทะเยอทะยานและอัตตาของตนเองที่จะประสบความสำเร็จไปผูกไว้กับลูกคุณ
 2. เป็นห่วงเป็นใยกับฟอร์มการเล่นของลูกคุณเกินไป
 3. สูญเสียหรือหลงลืมทัศนคติดีๆเกี่ยวกับความสำคัญของการที่ลูกคุณเล่นกีฬา

DON’T WITH OTHER PARENTS: อย่าทำสิ่งเหล่านี้กับผู้ปกครองท่านอื่น

 1. สร้างศัตรูกับผู้ปกครองท่านอื่น
 2. พูดจาลับหลังผู้อื่น

DON’T WITH COACHES: อย่าทำสิ่งเหล่านี้กับโค้ช

 1. ก้าวก่ายการฝึกสอนของโค้ชทั้งในระหว่างซ้อมและแข่ง
 2. มีจุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์ที่ขัดแย้งกันจงแน่ใจว่าคุณเห็นด้วยกับหลักการและวิธีการสอนของโค้ช

DON’T WITH YOUR CHILDREN: อย่าทำสิ่งเหล่านี้กับลูกของคุณ

 1. คาดหวังว่าลูกคุณจะได้รับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากการกีฬามากไปกว่าช่วงเวลาดีๆ สุขภาพ การพัฒนาทักษะ การนำทักษะชีวิตไปใช้ ฯลฯ
 2. ละเลยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของลูก ทั้งในขณะซ้อม และแข่งขัน
 3. เรียกหาลูกคุณ เพื่อจะพูดคุยทันทีที่แข่งเสร็จ
 4. แสดงอารมณ์ไม่ดีในขณะมองดูฟอร์มการเล่นของลูกคุณ
 5. ทำให้ลูกคุณรู้สึกผิดที่คุณได้สละเวลา พลังกาย และเงินที่คุณจ่ายไปกับการกีฬาของเขา
 6. คิดว่าการเล่นกีฬาของลูกคุณ คือการลงทุน และคุณต้องการผลตอบแทน
 7. ให้ลูกคุณมาสานฝันสวยหรูของคุณ
 8. เอาพัฒนาการ หรือฟอร์มการเล่นของลูกคุณไปเปรียบกับเด็กคนอื่น
 9. รบเร้าทำให้รำคาญใจ ถากถาง บังคับ ขู่เข็ญ หรือทำให้เขากลัวเพื่อความต้องการของคุณ นั่นทำให้เขารู้สึกด้อยค่า และอาจจะทำให้เขาเกลียดคุณ
 10. คาดหวังโน่นนี่นั่น จากลูกของคุณ แต่ไม่เคยคาดหวังความพยายามอุตสาหะของเขา
 11. ทำอะไรก็ตามที่ทำให้เขาไม่คำนึงถึงตัวเอง หรือไม่คำนึงถึงคุณ

คุณสามารถช่วยให้ลกคุณกลายเป็นผู้แข่งขันที่ดีได้โดย…

 1. ให้ความสำคัญ และให้รางวัลแก่ความอุตสาหะแทนผลการแข่งขัน
 2. เข้าใจว่าเด็กอาจจะต้องการหยุดพักจากกีฬาบ้างเป็นครั้งคราว
 3. ให้กำลังใจและชี้แนะลูกของคุณไม่บังคับหรือกดดันให้เขาแข่ง
 4. เน้นย้ำให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และการนำทักษะชีวิตมาใช้ในชีวิตประจำวันเช่นการทำงานหนักการมีวินัยต่อตนเองการทำงานเป็นทีมและความรับผิดชอบ
 5. เน้นย้ำให้ความสำคัญกับความสนุกสนานการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และการพัฒนาทักษะ
 6. แสดงให้ลูกคุณเห็นว่าคุณให้ความสนใจในการที่ลูกคุณเล่นกีฬา
 7. เหลือระยะห่างไว้บ้างเพื่อให้เด็กๆ ได้รู้จักแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตัวเขาเอง
 8. มีอารมณ์ขันเสมอถ้าคุณสนุกสนานลูกคุณก็ด้วย
 9. ให้ความรักแบบไม่มีเงื่อนไข และสนับสนุนลูกคุณเสมอๆ โดยไม่คำนึงถึงผลแพ้ชนะในการแข่งขัน
 10. เพลิดเพลินกับเกมการแข่งขันผูกมิตรกับผู้ปกครองท่านอื่นๆสร้างสังคม และหาความสนุก
 11. ผ่อนคลายสงบเยือกเย็นและมองโลกบวกเมื่อคุณชมลูกคุณแข่งขัน
 12. ระลึกไว้เสมอว่าทัศนคติและพฤติกรรมของคุณมีอิทธิพลต่อฟอร์มการเล่นของลูกคุณ
 13. ให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นๆ ด้วย (balance life) ไม่ใช่แค่กีฬาอย่างเดียว

Don’t… อย่า…

 1. คิดว่าการเล่นกีฬาของลูกคุณคือการลงทุนและคุณต้องการผลตอบแทน
 2. ปล่อยให้ลูกคุณสานฝันแทนคุณ
 3. ทำสิ่งที่ทำให้ลูกคุณขายหน้า
 4. รู้สึกว่าคุณจำเป็นที่จะต้องคอยกระตุ้นลูกคุณนี่เป็นหน้าที่ของโค้ชและของลูกคุณ
 5. ปล่อยปละละเลยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของลูกคุณจัดการปัญหานี้ด้วยวิธีที่สร้างสรรค์เพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นอีก
 6. เปรียบเทียบฟอร์มการเล่นของลูกคุณกับเด็กคนอื่น
 7. แสดงให้ลูกคุณเห็นถึงอารมณ์ที่ไม่ดีในขณะที่กำลังนั่งชมลูกคุณแข่ง
 8. คาดหวังว่าจะต้องคุยกับลูกคุณทันทีที่เค้ามีปัญหากลัดกลุ้มให้เวลาเค้าบ้าง
 9. เอาความใฝ่ฝันทะเยอทะยานที่จะประสบความสำเร็จของคุณไปเป็นบรรทัดฐานให้ลูกคุณ
 10. เป็นห่วงเกินไปกับฟอร์มการเล่นของลูกคุณ
 11. สร้างอริหรือศัตรูกับพ่อแม่คนอื่นๆ หรือโค้ชทีมตรงข้าม
 12. ก้าวก่ายแทรกแซงพยายามจะสอนให้ลูกคุณเล่นไม่ว่าทางหนึ่งทางใดก็ตามระหว่างการแข่งขัน หรือการฝึกซ้อม
 13. พยายามที่จะตะโกนบอกว่าลูกของคุณต้องเล่นอย่างไร ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของโค้ช

เรื่องโดย: โปรเชาวรัตน์ เขมรัตน์ #352-353