Mental Golf : รูทีนกับสมาธิในกีฬากอล์ฟ

คำว่า “Routine” (รูทีน) หมายถึงกิจวัตรประจำ รูทีนในการเล่นกอล์ฟ คือกิจวัตรประจำที่ต้องกระทำก่อนตีกอล์ฟทุกช็อต

ในกระบวนการก่อนการทีช็อต ก่อนการแอพโพรชขึ้นกรีน ก่อนการชิพ และก่อนการพัตต์ นักกีฬาควรมีวิธีการที่เหมือนๆ กันว่าก่อนกระทำแต่ละทักษะจะต้องทำอะไรบ้าง การที่นักกีฬายังมีความสามารถในการทำทุกๆ ช็อต ถึงแม้หลังจากการทำสกอร์พลาดมาแล้ว นั่นแสดงถึงว่านักกีฬายังมีสติ ยังมีสมาธิอยู่ แต่ถ้านักกีฬาละทิ้งซึ่งการทำรูทีน แสดงว่านักกีฬานั้นเริ่มจะขาดสติ ขาดสมาธิในการเล่นแล้ว จะส่งผลต่อการเล่นในช็อตต่อๆไปอย่างแน่นอน

“รูทีน” และ “สมาธิ” จึงมีความสัมพันธ์กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สมาธิ ที่ว่าในการเล่นกอล์ฟหมายถึงอะไร มีความจำเป็นอย่างไร การมีสมาธิ หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Concentration หรือ Focusing เป็นการทำจิตใจให้รวมจรดจ่อกับสิ่งที่กำลังทำ ไม่ให้จิตไปอยู่สิ่งอื่นๆ เวลาจะเล่นกอล์ฟแต่ละช็อตนั้น ผู้เล่นควรมีสมาธิอยู่กับการหาข้อมูล และสรุปข้อมูลให้ได้ว่าจะเล่นอย่างไร เช่น เวลาจะทีช็อต ควรจะต้องได้ข้อมูลก่อนตีว่า จะตีในระยะเท่าไร ขึ้นเนินลงเนิน มีลมทวนหรือตาม ตำแหน่งที่ยืนมีสภาพเป็นอย่างไร และเมื่อได้ข้อมูลแล้วก็เลือกเหล็ก และวิธีการที่จะตี ขั้นตอนนี้เรียกว่า “การมีสมาธิอยู่ด้านนอกแบบกว้าง” เมื่อได้เหล็กและวิธีที่จะตีแล้ว ก็ต้องสวิงลมเพื่อเป็นการเตรียมวงสวิงที่จะใช้ตี และบวกกับการจินตนาการทิศทางของวงสวิงที่ต้องการให้ไป ซึ่งขณะสวิงต้องมีสมาธิอยู่ที่การเดินทางของหัวไม้กอล์ฟ แนวสวิงที่ตัวเองมั่นใจ ขั้นตอนนี้เรียกว่า “การมีสมาธิอยู่ด้านนอกแบบแคบ” ต่อด้วยการเข้าไปจรดไม้เพื่อสร้างแนวเล็งไปยังทิศทางที่ต้องการ จัดร่างกาย ปลายเท้า แนวไหล่ การจับกริพให้เข้าที่ตามที่เคยทำ และที่ต้องให้ความสนใจ ซึ่งถ้าปฏิบัติบ่อยๆ ก็จะใช้เวลาที่ไม่นานมาก

เมื่อทุกอย่างเข้าที่ ให้พยายามดึงความสมใจที่เล็กและแคบลงมา ไม่ปล่อยจิตให้ล่องลอยไปอยู่ที่ภายนอก กว้าง หรือแคบ ควรอยู่ภายในของตัวเอง ให้เป็นจุดเดียว และนิ่ง ซึ่งถ้ายังไม่นิ่ง ยังห่วงกังวลอยู่ที่อื่น ให้ถอยหลังเริ่มทำขั้นตอนต่างๆ ใหม่ จนกว่าจะรวบรวมสมาธิใหม่ให้นิ่ง ขั้นตอนนี้เรียกว่า “การมีสมาธิอยู่ภายในของตัวเอง” เมื่อรับรู้ว่านิ่ง ตามองจุดที่จะตีที่ลูก และย้ายจิตไปอยู่ที่แนวสวิงการเคลื่อนที่ของหัวไม้โดยเฉพาะขณะที่หัวไม้จะเดินทางเข้าหาจุดที่ตี ถ้าจิตไม่มีการวอกแวกไปที่ไหนผลงานก็จะดี แต่ขณะดาวน์สวิงหัวไม้กำลังเดินทางเข้าหาลูก ถ้าจิตใจไปอยู่ที่อื่น เช่นไปอยู่ที่ป่า น้ำ โอบี คนดู กระแสลม กลัวสกอร์ไม่ดี กล้วจะสู้เพื่อนไม่ได้ หรือเบลอ เป็นต้น จะทำให้หัวไม้เดินทางไปหาลูกโดยไม่แม่นยำแล้วก็จะทำให้ผลงานไม่ดี

การแม่นยำในการตีลูก ถ้าสมาธิ และสายตาอยู่ที่ลูก สามารถถ่ายโยงความเข้าใจได้จากการเดาะลูกกอล์ฟ ซึ่งถ้าใครฝึกจนชำนาญในการเดาะลูกได้ จะเห็นได้ว่า เมื่อลูกย้ายไปตรงไหน เราก็สามารถจะย้ายเหล็กที่ใช้เดาะไปรับลูกได้ตรงกลางหน้าไม้ได้ทุกครั้ง สิ่งนี้อาจจะดูว่าไม่น่าจะสำคัญ แต่กล้าบอกได้ว่า นี่คือสิ่งที่เป็นความลับที่คนเก่ง เขามีสมาธิแบบนี้ทุกคน แต่ถ้าเป็นคนที่กำลังพัฒนาเรียนรู้ แต่ยังฝึกไม่ถึงจุดที่มีความชำนาญ ก็จะทำให้ตีไม่แม่นยำ ดังนั้นถ้าเชื่อมั่น และนำไปฝึกจริงจังกับสิ่งที่แนะนำไปจะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วครับ

เรื่องโดย: โปรเชาวรัตน์ เขมรัตน์