KTC จับมือเวิลด์เมดิคอล จัดโปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวาน

คุณโชษิตา เทพยสุวรรณ ผู้จัดการ – ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันและรักษาโรคเบาหวาน เนื่องจากพบว่าสถิติผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงจัดโปรแกรมสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีในการตรวจคัดกรองเบาหวานประจำปี ราคา 3,500 บาท พร้อมรับเพิ่มคูปองแทนเงินสดของโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล มูลค่า 200 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด) ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2561 นี้

ทางด้าน พญ. กรวิภา ชูวาณิชย์ ชำนาญพิเศษ เวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล กล่าวว่า “ปัจจุบันทางโรงพยาบาลมีเทคโนโลยีการรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยแผลเบาหวานที่เท้า ทำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานไม่ต้องตัดขาทิ้งได้แก่ Ultrasonic เทคโนโลยีการเลาะเนื้อเยื่อเล็ก / Versajet Debridement การผ่าตัดด้วยน้ำ / Hyperbaric oxygen therapy (HBOT) เทคโนโลยีการบำบัดออกซิเจนเพื่อสุขภาพ ควบคู่ไปกับการให้ข้อมูลสำหรับป้องกันและการดูแลผิวหนัง ให้เหมาะกับผู้ป่วยในแต่ละบุคคล เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากแผลและลดโอกาสการสูญเสียอวัยวะของผู้ป่วย ด้วยความตั้งใจที่จะช่วยเปลี่ยนสถิติผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องถูกตัดขาให้ลดลง ไม่ใช่แค่แผลที่เราดูแล แต่เราดูแลทั้งชีวิต”

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE โทรศัพท์ 02-123-5000 หรือที่เว็บไซต์ www.ktc.co.th สมัครบัตรเครดิตได้ที่ศูนย์บริการสมาชิก “เคทีซี ทัช” ทุกสาขาทั่วประเทศ