10 ประโยชน์ของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ก่อนออกรอบ

การออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬา เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟหรือกีฬาชนิดใดก็ตาม หากเรามีพื้นฐาน และการปฏิบัติที่ถูกต้อง ก็จะยิ่งส่งผลดีต่อร่างกายมากยิ่งขึ้น โดยก่อนการเริ่มเล่น หรือเริ่มออกกำลังกายนั้น เราจะเตรียมความพร้อมของร่างกาย (การยือเหยีดกล้ามเนื้อ และการอบอุ่นร่างกาย) ทุกครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บต่างๆ ตามมา และครั้งนี้เอง HotGolf ได้รวบรวม 10 ประโยชน์ของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ก่อนออกรอบ มาเป็นข้อมูลให้ท่านนักกอล์ฟครับ

10 ประโยชน์ของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ก่อนออกรอบ

  • ทำให้กล้ามเนื้อลดการตึงตัว มีความยืดหยุ่นที่ดีขึ้น
  • ป้องกันการบาดเจ็บที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่มากกว่าปกติ
  • ความสัมพันธ์ของระบบประสาทกล้ามเนื้อทำงานได้ดีขึ้น
  • กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ข้อต่อ ทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว เพิ่มมุมการเคลื่อนไหวได้มากขึ้น
  • กระตุ้นให้ระบบกล้ามเนื้อที่จะใช้งานมีการเตรียมพร้อมที่ดี
  • พัฒนา และสร้างเสริมส่วนที่อ่อนแอ
  • เสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านสมาธิในการเล่นกีฬา
  • พัฒนาระบบไหลเวียนของเลือด
  • กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกกระฉับกระเฉง
  • สร้างความผ่อนคลาย และป้องกันการระบมก่อน-หลัง การใช้กล้ามเนื้อให้กับผู้ที่ปฏิบัติ

เรื่อง: G-Lift11149 ข้อมูล: สสส.