การออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬา เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย หากเรามีพื้นฐาน และการปฏิบัติที่ถูกต้อง และโดยเฉพาะก่อนการเล่นกีฬา ไม่ว่ากีฬาชนิดใดก็ตาม สิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามก็คือ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ หรือการวอร์มร่างกาย ซึ่งใน HotGolf Cool ฉบับนี้ เราได้รวบรวม 10 ประโยชน์ของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ก่อนการเล่นกีฬา มาฝากท่านนักกอล์ฟครับ

  1. ทำให้กล้ามเนื้อลดการตึงตัว มีความยืดหยุ่นที่ดีขึ้น
  2. ป้องกันการบาดเจ็บที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่มากกว่าปกติ
  3. ความสัมพันธ์ของระบบประสาทกล้ามเนื้อทำงานได้ดีขึ้น
  4. กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ข้อต่อ ทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว เพิ่มมุมการเคลื่อนไหวได้มากขึ้น
  5. กระตุ้นให้ระบบกล้ามเนื้อที่จะใช้งานมีการเตรียมพร้อมที่ดี
  6. พัฒนา และสร้างเสริมส่วนที่อ่อนแอ
  7. เสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านสมาธิในการเล่นกีฬา
  8. พัฒนาระบบไหลเวียนของเลือด
  9. กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกกระฉับกระเฉง
  10. สร้างความผ่อนคลาย และป้องกันการระบมก่อน-หลัง การใช้กล้ามเนื้อให้กับผู้ที่ปฏิบัติ

เรื่อง: G-Lift ข้อมูล: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) #349