Hot Shot : เดินบนกรีน

การเล่นกอล์ฟแล้วพัตเดียวลง เป็นอะไรที่ถูกมองข้าม การเล่นกอล์ฟแล้วจะเซฟสกอร์ หรือทำสกอร์ให้ได้ดีเรื่องนี้สำคัญ แต่ถูกมองข้าม และไม่ให้ความสำคัญ แต่สำหรับมืออาชีพเค้ายืนกันวันละ 3-4 ชั่วโมงต่อการเล่นซ็อตนี้

ความสำคัญของการพัตต์ ทุกคนทราบดี แต่ไม่ค่อยได้ซ้อม และไม่มีกรรมวิธีในการเล่นที่ละเอียดสักเท่าไร เพราะไม่ว่าจะตีไม่ออนอยู่ใกล้กรีน หรือตีออนไปแล้วกลับไม่เดินดูรอบๆ กรีนไม่ว่าจะเป็นหน้าหลุม หลังหลุม หรือมุมด้านข้าง แต่ส่วนใหญ่กลับถามแคดดี้เอานั่นแหละที่มาของคำว่า โบกี้หรือมากกว่า เพราะข้อมูลที่ได้จะเป็นเพียงคำบอก ไม่เห็นภาพ ไม่เห็นสโลป ไม่เห็นอะไรมากกว่า 1 มิติ แต่ถ้าเราเดินดูทุกมุม ทุกด้าน ที่เราสัณนิฐานว่าลูกจะไปเราจะเห็นภาพมากกว่า 2 มิติ เห็นภาพแล้วให้อะไร?

เมื่อเราเห็นภาพแล้ว เราก็จะสามารถให้น้ำหนักได้ถูก ให้ไลน์ถูก และกล้าที่จะเล่น ลองเดินดูบนกรีน แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามความขยันครับ

เรื่องโดย: โปรเต้ เบญจพล อุบลบาล