Hot Shot : ส่งให้สุด

การฝึกสวิงกอล์ฟอย่างถูกวิธี จะช่วยให้กล้ามเนื้อในการสวิงเกิดการจดจำ และสามารถควบคุมวงสวิงได้ โดยการส่งพลังออกจากตัวเอง และออกจากสิ่งที่เราสร้างไว้ ในขณะขึ้นไม้ เป็นสิ่งจำเป็น เพราะมันคือระยะทางที่เราจะได้จริงๆ ดังนั้น เราลองมาไล่ลำดับขั้นตอนกันดูครับว่าการสวิงอย่างถูกวิธีนั้น ประกอบด้วยอะไรบ้าง

  1. สะโพกต้องเปิดออก
  2. ทิ้งน้ำหนักลงที่เท้าซ้าย 90%
  3. รักษาแกนลำตัวให้เอียงขวาเล็กน้อย
  4. แขนขวาต้องส่งให้สุด
  5. แขนซ้ายงอเล็กน้อย แต่ไม่ชักขึ้น
  6. แขนทั้งสองข้างยังรักษา 3 เหลี่ยม
  7. ตำแหน่งศีรษะ ถูกดึงไว้เล็กน้อย แต่น้ำหนักตัวต้องลงเท้าซ้าย

ข้อแนะนำสำหรับท่านนักกอล์ฟ สวิงช้า สปีดต่ำๆ แต่เน้นตีให้โดนกลางหน้าไม้ และทิศทางค่อนข้างตรง การสวิงแบบนี้ เน้นการควบคุม เพื่อให้กล้ามเนื้อเกิดการจดจำ

เรื่องโดย: โปรเต้ เบญจพล อุบลบาล #340