Hot Shot : ความรู้สึก VS เบสิค

กอล์ฟเป็นกีฬาที่ต้องการความผสมผสานกันระหว่างเทคนิค และความรู้สึก แต่เราควรให้ความสำคัญในเรื่องของเบสิคขั้นพื้นฐานก่อน เพราะมันเป็นการจัดระเบียบให้เหมาะสมกับร่างกาย และความสามารถของคนคนนั้นและเมื่อไหร่ที่เราทำสวิงขั้นพื้นฐานหรือ Basic Swing ได้ดีแล้ว เราก็จะสามารถที่จะนำกลไกการเคลื่อนไหวจุดนั้น มาสร้างความรู้สึกในการสวิง หรือการเล่นในช็อตต่างๆ ได้

และสำหรับท่านใดที่ยังไม่เข้าใจกลไกการเคลื่อนไหวของวงสวิงตนเอง ก็มักจะเกิดปัญหาตามมาเรื่อยๆ ในการเล่นกอล์ฟ เพราะตัวท่านเองซึ่งเป็นผู้เล่นนั้น ยังไม่รู้ว่าร่างกายจะต้องมีการทำงานอย่างไร ความสับสนจึงบังเกิดขึ้นอยู่เสมอ หรือที่เรียกกันว่าวงหลุดนั่นแหละครับ

ดังนั้น ถ้าท่านอยากเป็นคนเล่นกอล์ฟได้ดี ท่านต้องหมั่น “ควรทบทวน Basic Swing” บ่อยๆ และนำกลไกการเคลื่อนไหวแบบที่ท่านซ้อมมาสร้างความรู้สึก ซึ่งจะทำให้เกมการเล่นของท่านดีขึ้น และผมขอแนะนำอีกอย่างหนึ่งว่า อย่าได้นำความรู้สึกมาสร้างสวิง เพราะความรู้สึกเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เมื่อไหร่ที่ตื่นขึ้นมาแล้วความรู้สึกมันหายไป ท่านจะมีปัญหาอย่างแน่นอน

เรื่องโดย: โปรเต้ เบญจพล อุบลบาล #355