Hot Shot : ความมุ่งมั่น แปรเปลี่ยนเป็น “เกร็ง”

หลายคน “อยาก” ไปตีกอล์ฟ ตั้งใจซ้อม ตั้งใจเล่น แต่ผลงานกลับตรงกันข้าม เหตุการณ์แบบนี้ ผมเชื่อมั่นว่ามันเคยเกิดขึ้นกับทุกคน และหลายคนโดนอาการแบบนี้เล่นงานจน “ท้อ” ไปแล้ว

การเล่นกอล์ฟให้ได้ดีดังใจคงไม่ง่าย เพราะต้องการองค์ประกอบหลายอย่างไม่ว่า ร่างกาย ที่ต้องพร้อม สวิงที่ตนเองควบคุมได้ รู้จักวิถีของลูกที่สวิงออกไป และเชื่อมั่นตนเอง เท่านั้นยังไม่พอ ต้องเล่นแบบมีแผนด้วย ผมเป็นคนหนึ่งที่เจอกับเหตุการณ์นี้บ่อยๆ ซ้อมดี ตีไม่ได้ดังใจ พยายามเท่าไรก็ยิ่งเสีย เมื่อถึงจุดๆ หนึ่ง ผมเข้าใจว่า การ “ทำใจ” เป็นสิ่งที่จำเป็นมากกว่าทุกๆ สิ่งเวลาไปออกรอบ วันไหนเล่นได้ดีก็มีความสุข วันไหนเล่นไม่ดี ไม่ได้ดังใจ อะไรๆ ก็ขัดไปหมด จะทำไง?

ส่วนตัวผมใช้วิธี ก็ทำใจ และเล่นด้วยสติ ทำทุกอย่างให้ช้าลง และสบายๆ ความคาดหวังน้อยๆ เล่นแบบไม่เข้าข้างตนเองว่าจะทำได้ เสียให้น้อย และเก็บความเจ็บช้ำกลับมาซ้อมใหม่ การซ้อมแบบเข้าใจถึงปัญหาเท่านั้นที่จะช่วยเรากลับมาได้ ดังนั้นเล่นกอล์ฟด้วยความมุ่งมั่นเป็นสิ่งที่ดี แต่เมื่อมันแปลงเปลี่ยน เป็นความ “เกร็ง” ให้ลองนำวิธีนี้ไปลองปรับใช้ดูครับ

เรื่องโดย: โปรเต้ เบญจพล อุบลบาล #325