Golf Fitness : Speed Test เพื่อความก้าวหน้าในการฝึกร่างกาย

สวัสดีท่านผู้อ่านนิตยสาร HotGolf ครับ ในครั้งนี้ผมอยากจะแนะนำท่านนักกอล์ฟในเรื่องของแบบทดสอบเพื่อดูความก้าวหน้าในการฝึกร่างกายครับ แบบทดสอบนี้จะเป็นตัวชี้วัดอีกอย่างหนึ่งว่า ความแข็งแรง และการเคลื่อนไหวร่างกายในทักษะกอล์ฟของตัวท่านดีขึ้นหรือไม่

แบบทดสอบ Speed Test เป็นแบบทดสอบที่ดูอัตราความเร็วของหัวไม้ที่เดินทางเข้าปะทะลูกกอล์ฟ 3 อย่างหลักๆ ที่ท่านต้องเก็บตัวอย่างเพื่อมาดูความก้าวหน้าคือ

  1. Club Head Speed (อัตราความเร็วของหัวไม้ที่ผ่านลูก)
  2. Ball Speed (อัตราความเร็วที่ลูกเดินทาง)
  3. Carry (ระยะที่ลูกกอล์ฟตก)

ส่วนสำคัญที่อธิบายนั้น เป็นส่วนที่จะช่วยดูได้ว่า ร่างกายของท่านเองพัฒนาได้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด ไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงของร่างกาย การเคลื่อนไหวที่เร็วขึ้นของวงสวิง เมื่อมวลกล้ามเนื้อมีการพัฒนาแล้ว แน่นอนว่าจะเป็นส่วนที่ส่งเสริมให้ร่างกายมีศักยภาพมากขึ้นในการเคลื่อนไหวของวงสวิง นอกจากการเทรนเพื่อความแข็งแรงแล้ว อีกหนึ่งรูปแบบการเทรนที่จะช่วยส่งเสริมให้เพิ่มอัตราความเร็วของวงสวิงได้คือ การเทรนในรูปแบบ Power การเทรนลักษณะนี้จะเป็นการเทรนที่เพิ่มแรงระเบิดของกล้ามเนื้อที่ส่งเสริมวงสวิงให้เร็วขึ้น กล้ามเนื้อส่วนใหญ่จะเป็นมัดใหญ่ๆ การเทรนจะมีรูปแบบความหนักที่เยอะพอสมควรบวกกับความเร็วในการเล่นที่ต่อเนื่อง อาจจะเพิ่มไปในโปรแกรมของท่านนักกอล์ฟเองประมาณ 2-3 ครั้งใน 1 เดือน ให้เหมาะสมกับตารางการฝึกซ้อมกอล์ฟของท่านด้วย

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำ Speed test

  1. เครื่องวัดผล (TrackMan / Flight scope)
  2. ลูกกอล์ฟ ที่มีน้ำหนักใกล้เคียงกันทุกครั้ง
  3. หัวไม้ 1 และ เหล็ก 7

เรื่องโดย: โปรแจ็ค นพไพสิษฐ์ กัณหาเจริญ / ณัฐ ณ สงขลา #315