Golf Fitness : Proper Preparation

หลังจากท่านนักกอล์ฟได้ทำโปรแกรมฟื้นฟูที่ได้แนะนำในครั้งที่แล้ว จนอาการดีขึ้นระดับหนึ่ง ขั้นตอนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก่อนที่จะกลับมาตีกอล์ฟอย่างปกติคือ “Golf Preparation” หรือการเตรียมร่างกายก่อนการซ้อมหรือการแข่งขันอย่างเหมาะสม เพราะกอล์ฟเป็นกีฬาที่ต้องใช้การเคลื่อนไหว และสมรรถภาพร่างกายที่หลากหลาย เราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนการซ้อม หรือแข่งขันทุกครั้ง ซึ่งขั้นตอนการเตรียมร่างกายหลักๆ มีดังนี้

1. Mobility / Flexibility
มุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อ และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อนั้นสำคัญมากโดยเฉพาะลำตัวและข้อ
ส่วนสะโพกท่านนักกอล์ฟควรทำ “Dynamic Stretching” ให้กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่น และให้ข้อต่อมีการ
เคลื่อนไหวร่างกายในส่วนต่างๆ พร้อมที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการบาดเจ็บอีก
ด้วย

2. Core / Stability
ความมั่นคงของร่างกาย และแกนกลางลำตัวช่วยในการป้องกันการบาดเจ็บซ้ำ และยังช่วยส่งต่อแรง
เพื่อให้เกิดวงสวิงที่มีประสิทธิภาพ ท่านนักกอล์ฟสามารถแบ่งเวลาเพื่อทำ “Core and Stability
Exercise” ในการกระตุ้นกล้ามเนื้อและแกนกลางลำตัวให้พร้อมสำหรับวงสวิงขณะซ้อมหรือแข่งขัน

3. Strength
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะโพก และลำตัวที่ใช้ในการระเบิดพลังในแต่ละช็อตนั้นสำคัญมากๆท่านนักกอล์ฟควรเพิ่มท่าบริหารกล้ามเนื้อเหล่านี้ในโปรแกรมการเตรียมร่างกายได้อีกด้วย เช่น Lunge with twist , Squat with trunk rotation , Single leg deadlift เป็นต้น

4. Motor control & Specific Skill
ขั้นตอนสุดท้ายที่สามารถนำไปสู่การทำงานของโครงสร้างต่างๆ ของร่างกายที่ต้องใช้ในขณะสวิงกอล์ฟ ให้ร่างกายเรียนรู้การนำไปใช้การส่งถ่ายแรง และสร้างความมั่นใจก่อนการซ้อม หรือแข่งขัน

ท่านนักกอล์ฟสามารถทำ “Pelvic control exercise” คือการควบคุมแกนกลางลำตัว และฝึกการส่งถ่ายแรงเหวี่ยงให้มั่นใจ รวมทั้งทำ Swing Drill ในส่วนต่างๆ ได้ดีอีกด้วย

เรื่องโดย: โปรแจ็ค นพไพสิษฐ์ กัณหาเจริญ / ณัฐ ณ สงขลา #319