Golf Fitness : Mobility Exercise เหมาะสำหรับนักกอล์ฟอย่างไร

สวัสดีครับแฟนๆ นิตยสาร HotGolf ในครั้งนี้ผมมี Mobility คือ การเคลื่อนไหว ซึ่งอาจจะเป็นการเคลื่อนไหวในลักษณะที่ออกแรง หรือไม่ได้ออกแรง มาฝากท่านนักกอล์ฟในบทความนี้ครับ

การเคลื่อนไหวในแต่ละแบบจะช่วยเพิ่มความคล่องตัว และเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายได้ แล้วแต่ลักษณะของการเคลื่อนไหว โดยในวงสวิงกอล์ฟจะมีการเคลื่อนไหวในหลากหลายมุม และออกแรงในหลายมัดกล้ามเนื้อ ดังนั้นถ้าท่านนักกอล์ฟมีการฝึกการเคลื่อนไหวที่ดี รู้ว่าควรฝึกความเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างไรให้เหมาะสมกับวงสวิงแล้ว ผมเชื่อว่า ท่านนักกอล์ฟจะสามารถสร้างสวิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยให้สุขภาพร่างกายโดยรวมแข็งแรงขึ้นอีกด้วยครับ

ในการฝึกท่าทางการเคลื่อนไหวนั้นสิ่งแรกที่ท่านควรรู้คือ “ข้อจำกัดของร่างกายของท่าน” ถ้าท่านรู้ว่าส่วนไหนมีข้อจำกัดท่านก็ควรที่จะเริ่มจากจุดนั้นก่อน เพื่อที่จะให้สมรรถภาพร่างกายของท่านเองดีขึ้น เพื่อที่จะพัฒนาในส่วนต่อๆ ไปได้ดีขึ้น

Mobility Exercises เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับนักกอล์ฟในทุกๆ ช่วงอายุครับ เป็นการสร้างมุมของร่างกายให้มากขึ้น สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และยังเป็นการฟื้นฟูกลุ่มข้อต่อ และกล้ามเนื้อได้อย่างดีอีกด้วย การออกกำลังกายในรูปแบบนี้จะช่วยทำให้สวิงของท่านมีความคงที่มากขึ้น เพิ่มความเร็วของหัวไม้ได้ดีขึ้น รวมถึงยังสามารถที่จะสร้าง และรักษาท่าทางที่ดีในขณะที่ท่านตีด้วยความเร็วที่มากอีกด้วย ดังนั้นการฝึกในรูปแบบนี้มีผลดีต่อนักกอล์ฟอย่างมากทีเดียวครับ

รูปแบบที่เรียกกันอีกแบบคือ “Mobility and Stability Golf Training” เป็นการผสมผสานการฝึกให้ได้ความคงที่ และความคล่องตัวที่ดีในวงสวิงของนักกอล์ฟ ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายและสมองสามารถตอบรับกับการสวิงที่เร็วๆ แรงๆ ได้ดี และถ้าเพิ่มความหนักไปอีก ก็จะช่วยให้สามารถที่จะเพิ่มอัตราการไหลเวียนเลือดได้ดีอีกด้วยครับ นับว่าเป็นรูปแบบการฝึกที่ดีสำหรับนักกอล์ฟ แต่ท่าทางที่ฝึกต้องให้เหมาะสมกับกลุ่มกล้ามเนื้อที่ใช้งานในวงสวิงกอล์ฟด้วย เพื่อที่จะช่วยส่งเสริมทักษะของวงสวิงให้ได้ดียิ่งขึ้นครับ

เรื่องโดย: ณัฐ ณ สงขลา นักกายภาพบำบัด สโมสร แอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล โครงการ ThaibevThaitalent