Golf Fitness : Dynamic Stretching VS Static Stretching

หากเราจะพูดถึงเรื่องการยืดเหยียดร่างกายก่อนการเล่นกีฬาในทุกประเภทนั้น แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก และในกีฬากอล์ฟเองก็เช่นกัน เพราะนอกจากจะช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นแล้ว ยังช่วยส่งเสริมให้ท่านสามารถดึงประสิทธิภาพของวงสวิงออกมาได้อย่างเต็มที่อีกด้วยครับ

การยืดเหยียดโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
1. Dynamic Stretching (การยืดเหยียดแบบเคลื่อนไหว)
2. Static Stretching (การยืดเหยียดแบบอยู่นิ่ง)
โดยทั้งสองประเภทนั้น มีการทำงานที่แตกต่างกันในการหดตัวของกล้ามเนื้อ

แนะนำง่ายๆ คือ ถ้าท่านต้องการใช้กล้ามเนื้อก่อนการแข่งขันหรือลงเล่น การยืดเหยียดแบบเคลื่อนไหวจะส่งผลดีกว่า แบบอยู่นิ่ง เพราะว่าการยืดเหยียดแบบเคลื่อนไหว (Dynamic stretching) จะช่วยทำให้เกิดมุมการเคลื่อนไหวที่มากขึ้น ส่งผลต่อข้อต่อ และกล้ามเนื้อต่างๆ ให้ทำงานได้ดีขึ้น ยิ่งถ้าได้มีการเคลื่อนที่ให้เหมาะกับกีฬากอล์ฟด้วยแล้ว จะส่งผลต่อวงสวิงของท่านได้ดีขึ้นมากอีกด้วยครับ

ดังนั้น ท่านนักกอล์ฟควรจัดโปรแกรมอบอุ่นร่างกายก่อนการแข่งขัน หรือการออกรอบ อันประกอบไปด้วย การบริหารร่างกายที่กระตุ้นระบบไหลเวียนเลือด เป็นการทำให้อุณภูมิในร่างกายเพิ่มขึ้นจากภาวะปกติ เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อ ต่อจากนั้น ทำการยืดเหยียดแบบเคลื่อนไหว และการยืดเหยียดที่เหมาะกับชนิดกีฬา เป็นต้น

การจัดโปรแกรมเช่นนี้ จะเป็นวิธีการเตรียมร่างกายอย่างเหมาะสม ทำให้ท่านนักกอล์ฟมีประสบการณ์ เคยชินกับการเคลื่อนไหวที่ใช้ในการเล่น และมีความพร้อมสูงสุด สำหรับการออกรอบครับ

เรื่องโดย: โปรแจ็ค นพไพสิษฐ์ กัณหาเจริญ / กพ.ณัฐ ณ สงขลา #330