Golf Fitness : ออกกำลังกายให้เหมาะกับวงสวิง

หลายๆ ท่านคงเคยไปออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ บ้างก็เน้นการสร้างความแข็งแรงของนักกอล์ฟโดยทั่วไป แต่การออกกำลังกายแบบทั่วไปก็จะทำให้เกิดความแข็งแรงโดยรวม และเป็นสิ่งที่ดีครับ แต่อาจจะไม่ส่งผลต่อวงสวิงโดยชัดเจน โดยในครั้งนี้ผมจะมาอธิบายเหตุผลที่ท่านต้องออกกำลังกายให้เหมาะกับวงสวิงของท่านครับ

การทำงานของวงสวิงก็ต้องอาศัยการทำงานของกล้ามเนื้อที่มีความคงที่ และเคลื่อนไหวได้อย่างดีเยี่ยม การออกกำลังกายก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต่อวงสวิงครับเพียงแต่ว่า ถ้าท่านนักกอล์ฟต้องมีแบบฝึกการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวงสวิงของท่ำนเอง การพัฒนาวงสวิงหรือเพิ่มศักยภาพมากขึ้นก็จะเห็นผลได้เร็วขึ้นครับ

สำหรับการออกแบบการออกกำลังกายนั้น หลักใหญ่ๆ ท่านต้องรู้วงสวิงของท่านก่อนว่าเป็นลักษณะใด ต้องรู้กล้ามเนื้อของตัวท่านเองว่า มีข้อจำกัดอย่างไร แล้วนำส่วนที่สำคัญของวงสวิงและกล้ามเนื้อมาเชื่อมโยงกัน พร้อมกับนำท่าท่างที่คล้องจองกันมาปรับใช้เป็นท่าออกกำลังกาย เพื่อที่จะเสริมควำมแข็งแกร่ง ความคงที่ และการเคลื่อนไหวที่ดีของวงสวิงได้อย่างเต็มที่

สุดท้ายนี้หากท่านนักกอล์ฟอยากได้การออกกำลังกายให้เหมาะกับวงสวิงท่านแล้วล่ะก็ ขอให้ท่านหาผู้รู้เรื่องกล้ามเนื้อ และหาโค้ชสวิงที่มีความรู้เกี่ยวกับร่างกาย จะช่วยท่านอย่างมากในการสร้างสรรค์วงสวิงของตัวท่านเองครับ

เรื่องโดย: โปรแจ็ค นพไพสิษฐ์ กัณหาเจริญ / ณัฐ ณ สงขลา #325