Golf Fitness : องค์ประกอบที่จะช่วยให้ท่านนักกอล์ฟมีผลงานที่ดีขึ้นในการเล่น

สวัสดีท่านนักกอล์ฟทุกท่านครับ การที่ท่านนักกอล์ฟจะพัฒนาฝีมือ หรือทำผลงานให้ดีขึ้นนั้น ต้องมีหลายหลายองค์ประกอบเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้มีอะไรบ้าง สิ่งที่อยากจะแนะนำท่านนักกอล์ฟคือ องค์ประกอบที่จะช่วยให้ท่านนักกอล์ฟมีผลงานที่ดีขึ้นในการเล่น ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้

1. Physical Skill (ทักษะทางด้านร่างกาย)
เรียกได้ว่าเป็นทักษะแรกของนักกีฬาทุกคนที่พึ่งมี จะเห็นได้ว่าถ้าเรามีทักษะด้านร่างกายที่ดี มีการเคลื่อนไหวที่ดี มีความคงที่ของร่างกาย สามารถที่จะสั่งงานกล้ามเนื้อให้เข้ากับรูปแบบวงสวิงได้ จะช่วยส่งผลให้ทักษะต่อไปทำงานได้ง่ายขึ้น

2. Skill Development (ทักษะด้านการพัฒนาวงสวิง)
หลังจากมีร่างกายที่ดีแล้ว การพัฒนาวงสวิง ความเข้าใจการเคลื่อนไหวของวงสวิงกอล์ฟ ก็จะง่ายขึ้น การพัฒนาวงสวิงก็ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ต้องมีโค้ชสวิงที่สามารถดูแลพื้นฐานของวงสวิงของตัวท่านเองได้

3. Playing Skill (ทักษะด่านการเล่น ออกรอบ)
หลังจากฝึกวงสวิงได้ดีแล้ว การเอาทักษะในสนามไดร์ฟมาออกรอบก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็น เพราะว่า ”สวิงที่ดีไม่ได้การันตีว่า จะทำสกอร์ให้ดีได้” ดังนั้น การเข้าใจการเล่น และวางแผนการเล่น รวมถึงความเข้าใจถึงรูปแบบการทำสกอร์ในหลุมต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็น พาร์ 3 พาร์4 และพาร์ 5 จะช่วยให้ท่านนักกอล์ฟเล่นกอล์ฟได้สนุกขึ้นมากครับ

4. Mental Skill (ทักษะด้านจิตใจ)
เมื่อร่างกายมีความคงที่ สวิงมีความมั่นคง เข้าใจการเล่นในเกมกอล์ฟ จิตใจก็จะมั่นคงและมั่นใจ เมื่อทุกอย่างมีองค์ประกอบที่ดี ส่วนใหญ่นักกอล์ฟหลายคนมักมีปัญหาทางด้านจิตใจ เพราะร่างกายอาจจะไม่พร้อม สวิงอาจจะมีข้อผิดพลาด ทำให้ควบคุมลูกกอล์ฟไม่ดี ไม่มีการวางแผน ไม่เข้าใจการเล่นในเกมกอล์ฟ ก็จะส่งผลถึงเรื่องจิตใจที่ไม่ดีตามมา

จะเห็นว่า ถ้าเรามีองค์ประกอบทั้ง 4 ด้านครบแล้วพร้อมที่จะเล่นหรือแข่งขัน การพัฒนาก็จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และจะประเมินตัวเองได้ง่ายขึ้นครับว่า เราผิดพลาดส่วนไหน อยากให้ท่านนักกอล์ฟลองพิจารณา และลองตรวจสอบดูได้เลยครับ

เรื่องโดย: โปรแจ็ค นพไพสิษฐ์ กัณหาเจริญ / กพ.ณัฐ ณ สงขลา #347