Golf Fitness : ฝึกสร้างความคงที่ สำหรับนักกอล์ฟ

การสวิงกอล์ฟของท่านนักกอล์ฟในหนึ่งครั้ง สิ่งที่ท่านต้องรู้การเคลื่อนไหวของร่างกาย เราอาจจะแบ่งเป็น 2 รูปแบบหลักๆ คือ

  1. การเคลื่อนไหว Mobility
  2. ความเสถียรภาพ (ความคงที่) Stability

ใน 2 รูปแบบนี้ มีความสำคัญต่อวงสวิงของกอล์ฟอย่างเห็นได้ชัดครับ ถ้าเราดูง่ายๆ ลองนึกภาพตามง่ายๆ จะเป็นลักษณะดังนี้ครับ

เท้า >>>>> ยึดแน่น คงที่

ข้อเท้า >>>>> เคลื่อนที่ได้

กระดูกเชิงกราน >>>>> ยึดแน่น คงที่

สะโพก >>>>> เคลื่อนที่ได้

ซ้อศอก >>>>> ยึดแน่น คงที่

ข้อมือ >>>>> เคลื่อนที่ได้

จะสังเกตว่า ส่วนที่เคลื่อนที่ได้ คือส่วนที่สามารถสร้างการเคลื่อนไหวได้ดี ส่วนที่ยืดแน่น คงที่ คือส่วนที่ต้องการความมั่นคงของร่างกายเพื่อที่จะได้ส่งเสริมให้วงสวิงมีความเสถียรมากขึ้น ควบคุมทิศทางของลูกกอล์ฟได้ดีขึ้น การฝึกบริหารสร้างความคงที่ของร่างกาย มีแบบฝึกหลากหลายท่า แล้วแต่ว่าเราจะฝึกกล้ามเนื้อส่วนไหน แต่ในนักกอล์ฟ ผมอยากจะแนะนำ กล้ามเนื้อส่วนที่ใช้ดังนี้ครับ

  1. กล้ามเนื้อด้านในของกระดูกเชิงกราน
  2. กล้ามเนื้อด้านในของท้อง
  3. กล้ามเนื้อหลัง ส่วนด้านในที่ติดกับกระดูกสันหลัง
  4. กล้ามเนื้อหลัง ส่วนบนติดกับหระดูกสะบัก

กล้ามเนื้อที่ได้แนะนำไปนั้นมีความสำคัญกับนักกอล์ฟอย่างมากครับ เพราะเป็นตัวช่วยส่งเสริมทำให้วงสวิงมีความเหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของบุคคลนั้นๆ และช่วยทำให้มีพลังและป้องกันการบาดเจ็บได้อย่างดียิ่งครับ

เรื่องโดย: โปรแจ็ค นพไพสิษฐ์ กัณหาเจริญ / ณัฐ ณ สงขลา #323