Golf Fitness : ปัญหาในการฝึกร่างกายสำหรับนักกอล์ฟ

หากพูดถึง Golf Fitness ในปัจุบัน นักกอล์ฟหลายๆ ท่านคงให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากขึ้น โดยบางท่านฝึกเล่นเอง หรือบางท่านมีการจ้างเทรนเนอร์ส่วนตัวเพื่อที่จะฝึกร่างกาย ซึ่งครั้งนี้ผมมีบทความ มานำเสนอท่านนักกอล์ฟ ที่กำลังสร้างร่างก่ายเพื่อให้เล่นกอล์ฟได้ดีขึ้นครับ

ความจริงแล้ว ความสำคัญของการฝึกซ้อมด้านร่างกายของนักกอล์ฟนั้น ต้องสอดคล้องกับวงสวิง และการเล่นกีฬาประเภทนี้ ปัญหาที่ผมพบเจอบ่อยสำหรับท่านนักกอล์ฟที่ฝึกทักษะด้านร่างกายแล้วคือ ปัญหาการสร้างกล้ามเนื้อที่ผิดส่วน พอฝึกแล้วไม่สามารถหมุนได้ตามมุมที่ฝึกสวิง บางท่านมีปัญหารเรื่องระยะคือ เล่นแล้วระยะลดลง ไม่สามารถสร้าง speed ได้เต็มที่

หลากหลายปัญหาที่พบเจอ ผมอยากแนะนำว่า การฝึกซ้อมร่างกายสำหรับนักกอล์ฟ โดยประสบการณ์ส่วนตัวแล้ว ควรเริ่มจากการที่เราต้องรู้สรีระร่างกายเราก่อน และมีความรู้พื้นฐานของสรีระนักกอล์ฟที่ควรจะเป็น ต้องออกแบบการเทรนให้ครบองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็น Flexibility, Mobility, Stability, Strength และอื่นๆ

ดังนั้น ถ้าท่านนักกอล์ฟมีความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพทางร่างกายแล้ว ผมแนะนำให้ท่านหาความรู้เพิ่มเติมเรื่องสรีระร่างกายของนักกอล์ฟเป็นลำดับแรก เพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับการสร้างร่างกายให้เกิดผล และประสิทธิภาพสูงสุดครับ

เรื่องโดย: โปรแจ็ค นพไพสิษฐ์ กัณหาเจริญ / กพ.ณัฐ ณ สงขลา #351