Golf Fitness : ท่าทางถูกต้อง กล้ามเนื้อยิ่งแข็งแรง

ในครั้งนี้ผมมีบทที่จะมาแนะนำท่านนักกอล์ฟในเรื่องของ “การฝึกด้วยท่าทางที่ถูกต้อง” บางครั้งเราอาจจะเห็นการเทรนร่างกาย ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เช่น Youtube Facebook หรือสื่อต่างๆ การฝึกตามสื่อควรที่จะให้ความสำคัญกับท่าทางทั้งก่อน ระหว่าง และหลังฝึก เพื่อที่จะสามารถออกแรงได้ถูกสัดส่วน และฝึกกล้ามเนื้อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น สิ่งที่ควรคำนึง ผมอยากจะแยกเป็นหัวข้อดังนี้ครับ

  1. Posture หรือ “ท่าทาง”

ควรให้ความสำคัญกับการจัดท่าทางก่อนการเทรนทุกครั้ง เพื่อที่จะสามารถออกแรงได้ดีขึ้น และยังลดอาการบาดเจ็บอีกด้วย การจัดท่าทางที่ดี ส่งผลอย่างมากในการสร้างประสิทธิภาพต่างๆ ในร่างกาย และยังช่วยเรื่องการรักษารูปลักษณ์ของท่านนักกอล์ฟด้วยครับ

  1. Training “การฝึก”

การออกแรง และการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง ช่วยส่งผลอย่างมากในการสร้างความแข็งแรงในแต่ละส่วน รวมถึงทำให้ร่างกายแข็งแรงตามแบบฝึกนั้นๆ ได้ดีอีกด้วย

  1. Breathing “การหายใจ”

การหายใจเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้ท่านนักกอล์ฟสามารถออกแรงได้เต็มที่ รวมถึงช่วยทำให้ระบบไหลเวียนของเหลวในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หัวข้อต่างๆ เหล่านี้ ผมอยากให้ท่านนักกอล์ฟเห็นความสำคัญของการฝึก ถ้าท่านฝึกเอง แน่นอนว่าต้องเข้าใจการเคลื่อนไหว และวิธีการที่ดี แต่ถ้ามีครู หรือผู้ช่วย ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ดีที่ช่วยทำให้ประเมินการเคลื่อนไหวของตัวท่านได้ครับ

เรื่องโดย: โปรแจ็ค นพไพสิษฐ์ กัณหาเจริญ / กพ.ณัฐ ณ สงขลา #354