Golf Fitness : ความคงที่ ช่วยท่าจบ

สวัสดีท่านท่านสมาชิก HotGolf ทุกท่านครับ กลับมาพบกันในเรื่องของการพัฒนาร่างกายสำหรับนักกอล์ฟ ครั้งนี้ผมจะมาแนะนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างความคงที่ของร่างกาย เพื่อที่จะพัฒนาความสมดุลขณะท่านนักกอล์ฟจบวงสวิง โดยมีความสำคัญดังนี้ครับ

ความคงที่ (Stability) เป็นคำจำกัดความเกี่ยวกับการทำงานของร่างกายที่จะช่วยให้มีความสมดุลในการเคลื่อนที่ ความคงที่ในกีฬากอล์ฟเป็นรูปแบบการทำงานที่มีความสำคัญอย่างมากในช่วงการจบวงสวิง ในท่วงท่าต่างๆ โดยเฉพาะในท่าทางที่เป็นการทำงานของ Full Swing เพราะจะส่งผลทำให้เกิดแรง และการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ การที่จะเพิ่มความคงที่ของร่างกายได้นั้นต้องอาศัยการฝึกฝน ทั้งในท่วงท่าสวิงกอล์ฟ และการออกกำลังกายเพิ่มเติม จะช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรงมากขึ้น และสร้างสมดุลในการเหวี่ยงไม้กอล์ฟได้เร็วขึ้นซึ่งท่าทางในการออกกำลังกายเพื่อสร้างความคงที่ก็มีอยู่หลากหลายแบบ โดยในแต่ละแบบก็จะมีการทำงานของกล้ามเนื้อที่ต่างกัน แต่ในวงสวิงกอล์ฟนั้น ต้องอาศัยการทำงานของกล้ามเนื้อหลายส่วน แต่หลักๆ แล้ว การสร้างความคงที่ของร่างกายในวงสวิงกอล์ฟนั้น อาจจะเน้นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆ เพื่อที่จะได้ส่งเสริมให้การทำงานของกล้ามเนื้อมัดเล็กๆ ให้ทำงานได้ง่ายขึ้น และยังส่งผลทำให้วงสวิงมีความดุดันมากขึ้นอีกด้วยครับ

 

ท่าจบสวิง เป็นส่วนสุดท้ายของการสวิงในหนึ่งครั้ง เราอาจจะดูได้จากการสวิงในหนึ่งครั้ง แล้วสามารถค้างได้นานพอสมควรหรือไหม โดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 3-5 วินาที การที่มีท่าจบสวิงได้นาน บ่งบอกถึงความคงที่ของร่างกาย ความแข็งแรงของร่างกาย ความสมดุลของร่างกาย เนื่องจากว่าถ้าท่านนักกอล์ฟมีการจบวงสวิงได้ดี ท่านจะสามารถรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของร่างกาย และเรียนรู้ถึงข้อผิดผลาดของกล้ามเนื้อได้ดีอีกด้วย ดังนั้นควรหาเวลาสร้างความคงที่ของร่างกาย เพื่อพัฒนาท่วงท่าสวิงให้มีความมั่นคงมากขึ้นด้วยครับ

เรื่องโดย: โปรแจ็ค นพไพสิษฐ์ กัณหาเจริญ / ณัฐ ณ สงขลา #320