Fitting Room : ฟิตติ้งให้นักกอล์ฟอาชีพกับนักกอล์ฟสมัครเล่น ต่างกันอย่างไร?

ในคอลัมน์ Fitting Room ฉบับนี้ ผมได้รับคำถามเกี่ยวกับข้อสงสัยว่า การทำฟิตติ้งให้กับนักกอล์ฟระดับอาชีพลงแข่งขัน กับนักกอล์ฟสมัครเล่นทั่วไปว่า มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

ในฐานะที่ผม “ช่างเกรียง” เกรียงไกร ชื่นกลิ่น แห่ง Performance Golf Fitting Center มีประสบการณ์มามากพอสมควร ในการทำฟิตติ้งให้กับทั้งนักกอล์ฟระดับอาชีพ และนักกอล์ฟสมัครเล่น จึงขออธิบายเกี่ยวกับข้อสงสัยดังกล่าวดังนี้

ในการฟิตติ้งอุปกรณ์ให้กับผู้เล่นอาชีพนั้น ต้องใช้ความละเอียดที่มากกว่านักกอล์ฟสมัครเล่น เพราะในการแข่งขันของโปรในแต่ละทัวร์นาเม้นต์นั้น ต้องมีความแม่นยำในส่วนของอุปกรณ์ที่ต้องใช้ทำการแข่งขัน เพื่อให้ผู้เล่นมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในตัวอุปกรณ์ว่า จะสามารถช่วยให้ทำผลงานได้ดี

ดังนั้น หลักในการทำฟิตติ้งจึงต้องสปีดอย่างละเอียดในเหล็กทุกๆ เบอร์ และเลือกก้านที่มีค่า CPM ให้เหมาะสมกับความเร็วหัวไม้ นอกจากนี้ยังรวมถึงองศา loft และ lie ให้เหมาะสมกับการเซ็ตอัพ, ส่วนสูง และวงสวิงของนักกอล์ฟในช่วงนั้นๆ ด้วย

ในขณะที่นักกอล์ฟสมัครเล่นส่วนใหญ่ที่ซื้ออุปกรณ์ในท้องตลาดมาใช้ อาจไม่มีความเหมาะสม หรือพอดีกับวงสวิงและความเร็วหัวไม้ของนักกอล์ฟคนนั้นๆ จึงควรต้องมีทำการฟิตติ้ง และเช็คค่าความเร็วต่างๆ เพื่อเลือกก้าน, กริพ รวมถึงปรับองศาทั้ง loft และ lie ให้เหมาะสมกับนักกอล์ฟสมัครเล่นคนนั้น แต่ก็อาจจะไม่ได้ละเอียดหรือบ่อยเท่ากับนักกอล์ฟอาชีพที่ควรต้องมาทำการฟิตติ้งทุกครั้งก่อนลงเล่นครับ

ถ้านักกอล์ฟมีข้อสงสัยอื่นๆ ในการฟิตติ้งอุปกรณ์กอล์ฟ สามารถแจ้งมาได้ที่ ช่างเกรียง โทร.02-231-2113-4 ยินดีให้คำปรึกษาครับ หรือสามารถแจ้งข้อสงสัยของท่านมาได้โดยตรงที่อีเมลกลางของกองบรรณาธิการนิตยสาร HotGolf คือ [email protected] หรือไลน์แอคเค้านท์ @hotgolf แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ