Chiang Mai Golf Festival 2018

Chiang Mai Golf Festival 2018
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2561

Gassan Legacy Golf Club
ราคาพิเศษรวมกรีนฟี 18 หลุม + แคดดี้ + รถกอล์ฟนั่งเดี่ยวราคา 1,300.- บาทต่อท่าน
สามารถจองออกรอบทดสอบความสวยงามท้าทายได้ที่ฝ่ายขาย และการตลาด
Tel. 053 – 921815, Mob. 083 – 5800146, Fax. 053 – 921820. E-mail: [email protected], Line ID : gassangolf