7 ปัจจัยเสี่ยง “อาการเจ็บข้อศอก” ของนักกอล์ฟ

อาการบาดเจ็บของท่านนักกอล์ฟ มักเกิดขึ้นกับส่วนต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งส่วนหนึ่งของร่างกายที่มักเกิดขึ้นกับท่านนักกอล์ฟคือ อาการเจ็บบริเวณข้อศอกด้านนอก (Tennis elbow)

การที่เกิดการบาดเจ็บ หรือการอักเสบที่ข้อศอกด้านนอก มักพบบ่อยกว่าด้านในเนื่องจากกล้ามเนื้อด้านหลังแขนท่อนล่างที่ใช้ในการกระดกข้อมือและเหยียดนิ้วมือ มาเกาะรวมกันเป็นเอ็นที่ปุ่มกระดูกข้อศอกด้านนอก กล้ามเนื้อกลุ่มนี้ในคนส่วนใหญ่มักจะมีความแข็งแรงน้อยกว่ากล้ามเนื้อ
ทางด้านหน้าแขนท่อนล่าง ซึ่งมีหน้าที่งอนิ้วมือ กำมือ งอข้อมือ และกล้ามเนื้อ กลุ่มนี้ยืดเหยียดได้น้อยกว่ากล้ามเนื้อด้านหน้า

ในการเล่นกอล์ฟจำเป็นต้องใช้กล้ามเนื้อแขน และการยืดเหยียดที่ดี ซึ่งจะสามารถเร่งความเร็วหัวไม้ได้ อาการเจ็บบริเวณข้อศอกด้านใน (Golfer’s elbow) มักพบในนักกอล์ฟที่มีฝีมือ ตีไกล เนื่องจากไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องวงสวิง แต่ปัญหาเกิดจากการใช้กล้ามเนื้อมาก หรือบ่อยเกินไป พบบ่อยบริเวณข้อศอกขวาด้านใน (ในนักกอล์ฟถนัดขวา) ซึ่งนักกอล์ฟมีโอกาสที่จะบาดเจ็บข้อศอกได้ แต่ถ้าท่านรู้ถึงปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้บาดเจ็บ ท่านก็จะทราบถึงการป้องกัน และการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอาการ
บาดเจ็บ ซึ่งจะทำให้ท่านเล่นกอล์ฟได้อย่างมีความสุขปราศจากการบาดเจ็บครับ

ปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บมี ดังนี้
1. การซ้อมบนพรมซ้อมที่แข็งๆ อยู่บ่อยๆ
2. ไม่มีการอบอุ่นกล้ามเนื้อแขน และข้อต่อบริเวณข้อศอก
3. การจับกริพที่ผิดวิธี และแน่นจนเกินไป
4. การฝึกซ้อมที่มากจนเกินไป
5. การเกร็งแขนและข้อศอกมากจนเกินไป
6. ความแข็งแรง และความอ่อนตัวของต้นแขน และข้อศอกน้อยเกินไป
7. วงสวิงที่ชันมากเกินไป รวมถึงการใช้งานของแขน และมือที่ผิดลำดับการสวิง

หากท่านรู้ถึงปัจจัยเสี่ยงหลักๆ ทั้ง 7 ข้อแล้ว ท่านก็จะทราบถึงวิธีการ แก้ไขปัญหา และวิธีการป้องกัน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของอาการบาดเจ็บบริเวณข้อศอกได้ครับ

บทความโดย: โปรแจ็ค นพไพสิษฐ์ กัณหาเจริญ

*สมาชิกนักกอล์ฟ สามารถร่วมพูดคุย พร้อมกับการอัพเดทการแข่งขันกอล์ฟได้ที่ HotGolfTalk คลิก https://bit.ly/3zMOZbz