10 เยาวชนผ่านฉลุย ช้าง กอล์ฟ คลินิก 2018 เลเวล 1 สนาม 2

โครงการ ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก เลเวล 1 “Fundamentals พื้นฐานกอล์ฟที่ดี ” เป็นการนำนักกอล์ฟเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากรายการ “ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ เซอร์กิต 2018” จำนวน 60 คน แบ่งเป็นสองรอบ เข้ามาฝึกอบรมเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างและพัฒนาทักษะกอล์ฟให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักสูตรของ PGA Tour Academy ประกอบด้วย 3 เลเวล และเมื่อน้องๆ เยาวชนผ่านการเรียนรู้ทั้ง 3 เลเวลแล้ว ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากทีมโค้ช จะได้เข้าไปร่วมแคมป์ที่มีการอบรมอย่างเข้มงวดกับโค้ชเชน พี กิลเลสพี จาก PGA Tour Academy ภายใต้กิจกรรม “ช้าง พีจีเอ จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก” โดยมี 4 Head Instructor คือ โปรวุฒิรัฐ มณีอินทร์, โปรวันปีย์ สัจจมาร์ค, โปรวิรดา โกมุทบุตร, โปรปุณณภัทร สัมมาทรัพย์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้, ทักษะ, เทคนิค และแท็คติกที่ถูกต้องตามหลักสูตรของ PGA Tour Academy เพื่อปูพื้นฐานให้น้องๆ เยาวชนก้าวสู่การเรียนรู้พัฒนาทักษะกอล์ฟใน Level ต่อๆ ไป

สำหรับเลเวล 1 สนาม 2 มีโปรที่มาดูแลฝึกสอนดังนี้ โค้ช 2 คนคือ โปรเจ วันปีย์ สัจจมาร์ค, โปรนก ปุณณภัทร สัมมาทรัพย์ และมีทีมผู้ช่วย 2 คนคือ โปรแป้ง คุลิกา ศรีสมฤทธิ์, โปรโอ วรดนย์ กนิษฐานนท์ ในวันแรกเป็นการสอนพื้นฐานกอล์ฟ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัตต์, การเล่นลูกสั้น, วงสวิง และพื้นฐานกอล์ฟอีกมากมาย ตั้งแต่เช้ายันค่ำ ในวันที่สองเป็นการทดสอบความรู้ความสามารถ ในแต่ละแบบทดสอบที่ทีมโปรกำหนดขึ้น และนำไปใช้ทดสอบในการออกรอบ และเก็บสถิติเพื่อนำมาวิเคราะห์และวางแผนการเล่น ซึ่งการมาอบรมและฝึกในครั้งนี้น้องๆ เยาวชนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ผลการคัดเลือกปรากฎว่ามี ศิริพร หลวงแนม อายุ 13 ปี, ธนกฤต กีรดิต อายุ 13 ปี, ปรัตถกร ประทุมสิทธิ์ อายุ 13 ปี, เวชยันต์ กำเนิดพยัคฆ์ อายุ 16 ปี, ภัทรเมธว์ รัชตะอำนวย อายุ 18 ปี, วรัตกานต์ คุณแก้ว อายุ 13 ปี, วรธันย์ ธรรมโชคเจริญ อายุ 14 ปี, บุญชิตา ศรีวงศ์งาม อายุ 13 ปี, ศมนพร สันตดุสิต อายุ 13 ปี, สุกฤตา วิเศษฤทธิ์ อายุ 13 ปีเป็นนักกอล์ฟเยาวชน 10 ท่านที่ได้รับเลือกให้ผ่านเข้าสู่รอบ Master Class Lv.1 เตรียมเข้าอบรมพื้นฐานกอล์ฟที่ละเอียดมากขึ้นต่อ ในระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 ณ สนาม เลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟคลับ จังหวัดเพชรบุรี