ได้ 54 นักกอล์ฟผ่านรอบคัดเลือกเล่นรอบสุดท้าย คัดสวิงทีมชาติไทย ประจำปี 2561 เพิ่มเติม

สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น และ การกีฬาแห่งประเทศไทย ระเบิดศึกการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่น “โครงการนักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทย” ประจำปี 2561 รอบคัดเลือก แข่งขัน 4 วัน ระหว่างวันที่ 21-24 พ.ย.60 ที่สนามกรังปรีซ์ กอล์ฟ คลับ จ.กาญจนบุรี โดยมีนักกอล์ฟร่วมชิงชัยกว่า 135 คน คัดนักกอล์ฟชาย 32 อันดับ (อายุ 17-25 ปี 12 อันดับและเสมอ และ อายุ 13-16 ปี 20 อันดับและเสมอ) และนักกอล์ฟหญิง 20 อันดับ (อายุ 17-25 ปี 8 อันดับและเสมอ และ อายุ 13-16 ปี 12 และเสมอ) เข้าเล่นในรอบสุดท้ายต่อไป

สำหรับนักกอล์ฟชายที่ผ่านการคัดเลือก มีดังนี้ รุ่นอายุ 17-25 ปี 12 คน ได้แก่ นพรัตน์ พานิชผล, สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน, เอกดนัย ผ่องหทัยกุล, วรุต ขจรกิตติสกุล, ภีสะภัสสร์ ดวงทิพย์บุลากร, นาวิน สกุลศิรสุนทร, ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์, ณัฐพล อุดมรัตน์, กฤตชยพล สินไชย, ภากร เนียมแสง, เจษฎากร คำสิงห์, ฐิติพัศ เล็ม และ รุ่นอายุ 13-16 ปี 21 คน คือ วันชัย หลวงนิติกุล, เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์, รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์, วาริษ มั่นธรณ์, ปณโชค แก้วระหัน, วีรวิชญ์ นาคประชา, วนิพันธุ์ มีสมอรรถ, กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข, นิติพัฒน์ วงศ์ฉัตรทอง, ธนรัชต์ ศรีสถาพร, อรรถสิทธิ์ ศรีจันทร์, ศุภกิจ สีนาลาแก, เดชาวัต เพชรประยูร, ธัญพัฒน์ สุขเกิด, ชัยพร อุ๋ยตระกูล, ยุทธนา นาคแจ้ง, ศุภวิชญ์ ทรงกลด, สิทธิพล นาคประนม, ธนพล อภิญญาวุฒิกุล, ศิวกร ตวงภัทรพร, ชาคริส แก้วศรีปราชญ์

ด้านนักกอล์ฟหญิง ผ่านรอบนี้ รุ่นอายุ 17-25 ปี รวม 7 คน คือ พิสิฐขวัญ ภู่รัตนโอภา, ธัญรดา ปิดดอน, ธเกล้า จีระวิวิธพร, ชนิกานต์ ยงย่วน, อินทุกร เซ่งล่าย, ณปภัช บุญอินทร์, กัลยวรรธน์ พุ่มคล้าย ส่วน รุ่นอายุ 13-16 ปี มี 14 คน ได้แก่ กุลธิดา พราหมพันธุ์, นิชา กันภัย, พิมพ์ขวัญ ชูแก้ว, รีน่า ทาเตมัทสึ, ณภัทร เลิศศาสตร์วัฒนา, ณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ, ปิ่นแก้ว ตราชื่นต้อง, จุมพิตา จุลอักษร, อัญมณี วงศ์อรุณ, ชเนตตี วรรณแสน, รักษ์สิริ สิทธิ์รดาธนิสร, กัญจน์ บรรณบดี, บุษกร มูลฟอง, ธัญธิตา อังศุศรีวงศ์

ทั้งนี้นักกอล์ฟที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 54 คน และ เอกปริษฐ์ หวู่ (นักกอล์ฟทีมชาติไทย ปี 2560 อันดับสุดท้าย) จะต้องร่วมแข่งขันในรอบสุดท้าย ระหว่างวันที่ 18-22 ธ.ค.60 ที่สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟคลับ เพื่อคัดนักกอล์ฟเข้าร่วมโครงการทีมชาติไทย เพิ่มเติม จากปัจจุบันที่เหลือนักกอล์ฟทีมชาติไทย ชาย 6 คน คือ กัมลาศ นาเมืองรักษ์, วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง, สดมภ์ แก้วกาญจนา, แสงชัย แก้วเจริญ, โคสูเกะ ฮามาโมโต, อติรุจ วินัยเจริญชัย และหญิง 4 คน คือ มนัสชยา ซีมากร, ฐิตาภา ภักดีเศรษฐกุล, กีรัตริยา ฟูเจริญ, อาฒยา ฐิติกุล ร่วมเก็บตัวแข่งขันในนามนักกอล์ฟทีมชาติไทย ตลอดปี 2561 ต่อไป