โปรโมชั่นปีใหม่จากยูนิแลนด์

สนามยูนิแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จัดโปรโมชั่นช่วงปีใหม่นี้
ระหว่างวันที่ 30-31 ธ.ค. 60 และ 1-2 ม.ค. 61
กรีนฟีเพียง 1,200 บาท หรือหลัง 10.30 น. กรีนฟีเหลือ 900 บาท
**ห้องพักราคาพิเศษ 3,600 เหลือ 1,800 บาท รวมอาหารเช้า 2 ท่าน
โทร. 034-243 444 ต่อ 101-104