อัพเดทสนามกอล์ฟกับ “มาตรการป้องกันโควิด-19”

ผ่านมา 1 เดือน หลังจากที่โควิด-19 กลับเข้ามาแพร่ระบาดในบ้านเราเป็นรอบที่ 2 ทำให้ทางภาครัฐกลับมาเข้มงวดเรื่องมาตรการการป้องกันมากขึ้น ทั้งการตั้งจุดคัดกรองตามห้างร้าน และสถานที่ต่างๆ รวมถึงสนามกอล์ฟที่ในครั้งนี้ แม้จะยังไม่มีคำสั่งให้ปิดสนามทั้งหมดเหมือนครั้งที่ผ่านมา แต่ก็มีการป้องกัน ควบคุมอย่างเข้มงวด

รวมถึงการปิดสนามเป็นบางแห่งที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเท่านั้น ซึ่งครั้งนี้ทาง HotGolf จะขอมามาอัพเดทข้อมูลของสนามกอล์ฟว่า ทางสนามมีมาตรการในการป้องกันอย่างไร และสนามไหนที่ถูกปิดบริการชั่วคราว รวมถึงรายชื่อสนามกอล์ฟที่จะเข้ารวมเป็นสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine)

**อัพเดทสนามกอล์ฟที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าใช้บริการ
สนามกอล์ฟ กรีนวูด กอล์ฟ คลับ (จังหวัดชลบุรี)
ถือเป็นสนามแรกที่พบผู้เข้ามาใช้บริการชาวญี่ปุ่น ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2564 หลังจากไปเข้าไปใช้บริการในช่วงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และทันทีที่ทราบว่าพบผู้ติดเชื้อ ทางสนามได้ประกาศปิดบริการชั่วคราว 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 3-17 มกราคม 2564 เพื่อทำความสะอาด และตรวจหาเชื้อของพนักงาน แคดดี้ และผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ผลปรากฎว่าไม่พบเชื้อ
*อัพเดทล่าสุด: วันที่ 18 มกราคม 2564 ทางสนาม สนามกอล์ฟ กรีนวูด กอล์ฟ คลับ (ชลบุรี) กลับมาให้บริการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเข้มงวด

สนามกอล์ฟกัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท (จังหวัดลำพูน)
ทางกัซซันขุนตาล ไม่ได้พบผู้ติดเชื้อเข้ามาใช้บริการในส่วนสนาม แต่พบผู้ติดเชื้อเข้าใช้บริการส่วนของโรงแรม ในวันที่ 27 ธันวาคม 2563 หลังจากนั้น ทางโรงแรมได้สั่งปิดชั่วคราว เพื่อทำความสะอาด พร้อมทำการกักตัว และตรวจหาเชื้อเจ้าหน้าที่ พนักงานของทางโรงแรมที่ให้บริการ และสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ โดยผลตรวจของพนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคนมีผลเป็นลบ ไม่ติดเชื้อโควิด-19
*อัพเดทล่าสุด: สนามไม่ได้มีการปิดบริการ นักกอล์ฟสามารถเข้ามาใช้บริการได้ ไม่ต้องกักตัวก่อน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เพราะพบผู้ติดเชื้อเข้ามาใช้บริการในส่วนของโรงแรม และวันที่ 16 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ส่วนของโรงแรมกัซซันฯ กลับมาเปิดให้บริการ พร้อมมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด โดยมีคำสั่งจากทางจังหวัด (ทุกโรงแรมในจังหวัด) ให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่สีแดง ต้องเข้ารับการกักตัวในพื้นที่ที่ทางจังหวัดจัดไว้ 14 วัน จึงจะสามารถเข้าใช้บริการได้ โดยผู้ที่ต้องการเข้าใช้บริการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053 507 006-8

สนามกอล์ฟบางกอก กอล์ฟ คลับ (จังหวัดปทุมธานี)
หลังจากที่พบไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อรายที่ 286 ของกรุงเทพมหานครเข้าใช้บริการที่สนามกอล์ฟในวันที่ 1 มกราคม 2564 และทราบผลว่าติดเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 5 มกราคม 2564 โดยทันทีที่ทราบว่าพบผู้ติดเชื้อ ทางสนามกอล์ฟได้จัดให้มีการทำความสะอาดครั้งใหญ่ด้วยการฆ่าเชื้อ และอบโอโซนทั่วบริเวณสนาม พร้อมกับให้เจ้าหน้าที่ แคดดี้ ที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดผู้ป่วยเช้ารับการตรวจหาเชื้อ วันที่ 13 มกราคม 2564 ทางสนามแจ้งผลการตรวจของเจ้าหน้าที่ และแคดดี้ทุกคนมีผลเป็นลบ ไม่พบเชื้อโควิด-19
*อัพเดทล่าสุด: ทางสนามยังคงเปิดให้บริการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยนักกอล์ฟสามารถสอบถามรายละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการได้ที่ 02 501 2828

สนามกอล์ฟรอยัล เลคไซด์ กอล์ฟ คลับ (จังหวัดฉะเชิงเทรา)
อีกหนึงสนามที่พบไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อ โดยเป็นผู้ติดเชื้อรายที่ 288 ของกรุงเทพมหานคร ที่เข้าไปใช้บริการของสนามในวันที่ 3 มกราคม 2564 และตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 5 มกราคม 2564 ทางสนามได้มีการจัดทำความสะอาดและพ้นฆ่าเชื้อบริเวณสนาม และดำเนินการให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดผู้ป่วยเข้าตรวจหาเชื้อ และทำการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ผลปรากฎว่า เจ้าหน้าที่ และพนักงานในกลุ่มดังกล่าวมีผลเป็นลบ ไม่พบเชื้อโควิด-19
*อัพเดทล่าสุด: ทางสนามยังคงเปิดให้บริการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สนามกอล์ฟนวธานี กอล์ฟ คอร์ส (จังหวัดกรุงเทพมหานคร)
14 มกราคม 2564 สนามกอล์ฟนวธานี ได้ออกประกาศแจ้งให้กับลูกค้าทราบว่าพบพนักงานแคดดี้ติดเชื้อโควิด -19 จำนวน 1 ราย โดยในเบื้องต้นได้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ บริเวณโดยรอบสนาม และสั่งปิดสนามชั่วคราวเป็นเวลา 3 วัน พร้อมทั้งให้แคดดี้ และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อทำการกักตัวเพื่อดูอาการเป็นเวลา 14 วัน รวมถึงมีการแจ้งไปยังนักกอล์ฟ และบุคคลที่เข้ามาใช้บริการของทางสนามในช่วงที่ผ่านมาเพื่อให้เฝ้าระวัง และติดตามอาการ
*อัพเดทล่าสุด: 17 มกราคม 2564 ทางสนามกลับมาเปิดให้บริการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

**อัพสนามกอล์ฟในจังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร ถือเป็นจุดศูนย์กลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในรอบนี้ โดยจังหวัดสมุทรสาครได้มีประกาศจากทางจังวัดให้ปิดการบริการสนามกอล์ฟตั้งแต่ช่วงแรกของการแพร่ระบาดได้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 โดยสนามในจังหวัดสมุทรสาครที่ปิดบริการชั่วคราวประกอบด้วย สนามกอล์ฟเบสท์ โอเชียน กอล์ฟ
และสนามกอล์ฟเอกชัย กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ
*อัพเดทล่าสุด: 15 มกราคม 2564 ทั้งสองสนามยังคงปิดให้บริการชั่วคราว ตามประกาศของทางจังหวัดฯ เพื่อเป็นการป้องกัน และการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยคาดว่าจะมีการขยายเวลาในการปิดสนามออกไปถึงสิ้นเดือนมกราคม หรือจนกว่าจะมีประกาศของทางจังหวัด ให้กลับมาเปิดบริการได้ตามปกติ โดยนักกอล์ฟสามารถสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงกับทางสนาม

*อัพเดทสนามกอล์ฟในจังหวัดระยอง
*อัพเดทล่าสุด: มกราคม 2564 สนามกอล์ฟในจังหวัดระยองประกอบด้วย สนามอีสเทิร์น สตาร์ คันทรีคลับ แอนด์ รีสอร์ท, สนามเดอะ เอเมอรัลด์ กอล์ฟคลับ, สนามระยอง กรีนวัลเลย์ คันทรีคลับ, สนามซิลค์กี้ โอ๊ค คันทรีคลับ, สนามเซนต์แอนดรูวส์ 2000, สนามอุทยานกอล์ฟวังจันทร์, สนามกอล์ฟนาคราช กอล์ฟคลับ ยังคงปิดให้บริการชั่วคราว ตามประกาศของจังหวัดระยอง โดยยังไม่มีระยะเวลาการเปิดให้บริการที่แน่นอน โดยนักกอล์ฟสามารถโทรสอบถามข้อมูลการเปิดให้บริการจากทางสนามได้โดยตรง

*สนามกอล์ฟเข้าร่วมเป็นสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine)
สำหรับสนามกอล์ฟที่เข้าร่วมโครงการเป็นสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ หรือ Golf Quarantine ในขณะนี้มีทั้งสิ้น 6 สนาม ประกอบด้วย
– สนามไมด้า กอล์ฟคลับ (จังหวัดกาญจนบุรี)
– สนามเอเวอร์กรีน ฮิลส์ กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท (จังหวัดกาญจนบุรี)
– สนามบลูสตาร์ กอล์ฟคอร์ส (จังหวัดกาญจนบุรี)
– สนามอาทิตยา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท (จังหวัดนครนายก)
– สนามสว่างรีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟคลับ (จังหวัดเพชรบุรี)
– สนามอาทิตยา เชียงใหม่ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท (จังหวัดเชียงใหม่)

การกักตัวในสนามกอล์ฟจะแตกต่างจากการกักกันทางเลือกทั่วไปซึ่งมีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่ ซึ่งสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine) จะสามารถใช้สนามกอล์ฟระหว่างการกักตัวได้

ผู้เข้ารับกักตัวจะต้องทำการตรวจโควิด-19 ทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด 3 ครั้งสำหรับ ในวันที่ 0, วันที่ 5 หรือ 7 และวันที่ 13 หรือ 14 หรือตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ยังมีข้อบังคับสำหรับแคดดี้ว่า ต้องดูแลลูกค้าเพียงคนเดียวตลอดระยะเวลากักกัน ซึ่งรวมถึงการสวมเสื้อผ้า และอุปกรณ์ที่ป้องกันตนเองหรือจัดหาสถานที่สำหรับล้างร่างกาย และเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเข้าพื้นที่ส่วนกลาง ซึ่งมีรายละเอียดและข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม ตามเอกสารที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำนหด

*อัพเดทสนามกอล์ฟในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ในส่วนของจังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สนามกอล์ฟยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ภายใต้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดในทุกสนาม เช่น

  • การจองเวลาออกรอบ หากนักกอล์ฟต้องการออกรอบในช่วงนี้ แนะนำให้โทรจองเวลากับทางสนาม เพราะช่วงนี้บางสนามจะไม่รับนักกอล์ฟที่ไม่จองเวลาออกรอบล่วงหน้า เนื่องจากมีมาตรการจำกัดผู้เข้ามาใช้บริการ ไม่ให้มากจะเกินไป เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด และการจัดระเบียบ การเว้นระยะห่างในการใช้บริการส่วนต่างๆ ได้ง่ายขึ้น
  • การตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย โดยนักกอล์ฟ และเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสนาม และต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส หากมีอุณหภูมิเกินจากที่กำหนด จะไม่ได้รับอนุญาติให้เข้าใช้บริการ
  • การวางจุดบริการเจลล้างมือ โดยแต่ละสนามจะมีการวางจุดบริการเจลแอลกอฮอร์ล้างมือตามจุดต่างๆ ไว้คอยบริการนักกอล์ฟ ทั้งบริเวณคลับเฮาส์ ห้องอาหาร ล็อกเกอร์ ซุ้มน้ำ และจุดอื่นๆ ตามมานตรการของแต่ละสนาม
  • สวมหน้ากากป้องกัน สำหรับนักกอล์ฟ หรือบุคคลที่เข้ามาภายในสนามจะต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอด รวมถึงการการเว้นระยะห่างของนักกอล์ฟ และแคดดี้ โดยสนามมีการจัดทำแผงกั้นบนรถกอล์ฟระหว่างแคดดี้ และนักกอล์ฟ
  • การเข้าใช้ห้องอาหาร นักกอล์ฟจะต้องปฏิบัติตามกฏ ด้วยการเว้นระยะห่าง เมื่อเข้าใช้บริการ และจะมีการงดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ภายในสนามกอล์ฟ และสนามกอล์ฟบางแห่งจะยังไม่เปิดบริการในส่วนของห้องอาหาร
  • การเข้าใช้ล็อกเกอร์ นักกอล์ฟจะต้องปฏิบัติตามกฏ ด้วยการเว้นระยะห่าง เมื่อเข้าใช้บริการ โดยบางสนาม จะมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการภายในล็อกเกอร์ รวมถึงบางสนามจะขอความร่วมมือจากนักกอล์ฟให้นำอุปกรณ์ส่วนตัวมาเอง เช่น อุปกรณ์อาบน้ำ ผ้าขนหนู หรือบางสนามก็จะยังไม่เปิดให้นักกอล์ฟเข้าใช้บริการ

ช่วงนี้ หากนักกอล์ฟจะเดินทางไปออกรอบสนามไหน แนะนำให้โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรายละเอียดมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของแต่ละสนามได้ที่สนามโดยตรงก่อนเข้าใช้บริการ เนื่องจากแต่ละสนามอาจมีมาตรการที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่

หรือสามารถอัพเดทข้อมูลของสนามกอล์ฟต่างๆ กับเพื่อนสมาชิกนักกอล์ฟและสนามกอล์ฟได้ที่ กลุ่มไลน์ OpenChat GreenFeeMart