อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ บลูแซฟไฟร์ กอล์ฟ คัพ 2018

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับสนามบลูแซฟไฟร์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้าง เปิดศึกดวลวงสวิง “อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ บลูแซฟไฟร์ กอล์ฟ คัพ 2018” ได้รับความสนใจจากนักกอล์ฟสมัครเล่นอย่างดีเยี่ยม และได้รับของรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านกันถ้วนหน้า โดยการสนับสนุนจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ให้ความสำคัญและร่วมผลักดันการพัฒนากีฬากอล์ฟมาอย่างต่อเนื่อง โดยมี คุณธัชรินทร์ เหล่าเรืองธนา ผู้จัดการทั่วไป สนามบลูแซฟไฟร์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท พร้อมด้วย คุณเก่งพงษ์ ไร่บูรณ์ เจ้าหน้าที่โครงการกีฬากอล์ฟไทยเบฟ ไทยทาเลนท์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมถ่ายภาพและแสดงความยินดี กับนักกอล์ฟที่ชนะการแข่งขัน ณ สนามบลูแซฟไฟร์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

ผลการแข่งขัน
โอเวอร์ออลโลว์กรอส คุณพัชรพล แซ่ตั้ง 37-39-76
ชนะเลิศไฟล์ทเอ คุณเสฎฐวุฒิ อภิรักษ์วรวุฒิ 37-39-76-(5)-36
รองชนะเลิศไฟล์ทเอ คุณวรพงษ์ วงศ์สกุล 39-38-77-(5)-35
ชนะเลิศไฟลท์บี คุณธนะวัฒน์ 41-42-83-(14)-36
รองชนะเลิศไฟลท์บี คุณสุพิศ ภะการดี 42-42-84-(15)-35
ชนะเลิศไฟลท์ซี คุณอิทธิพล 43-47-90-(21)-34
รองชนะเลิศไฟลท์ซี คุณเรวัต ลือเวศย์วณิช 45-48-93-(20)-31