สีสันตะวันออก ชลบุรี กอล์ฟ พาราไดซ์ 2018 สนาม 3 บางพระ

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. ที่ผ่านมา “สีสันตะวันออก ชลบุรี กอล์ฟ พาราไดซ์ 2018” รอบคัดเลือกสนามที่ 3 สนามบางพระกอล์ฟคลับ จ.ชลบุรี มีนักกอล์ฟให้ความสนในและสมัครเข้าร่วมแข่งขันอย่างคับคั่ง โดยงานนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณพวงเพชร์ เพ็ชรเกตุ ผู้จัดการทั่วไป สนามบางพระ กอล์ฟคลับ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่เข้ารอบการแข่งขัน จำนวน 30 ท่าน ที่เข้ารอบจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ สนามสยามคันทรีคลับ พัทยา โอล์ดคอร์ส ในวันที่ 3 กันยายนนี้ อีกทั้งนักกอล์ฟที่มาร่วมแข่งขันต่างได้รับของรางวัลติดมือกลับบ้านถ้วนหน้าจากผู้สนับสนุน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ผลการแข่งขันมีดังนี้

Flight A (0 – 12.9)
คุณสุธีร์ วิศพรรณ์ 40-41-81-(12.0)-69.0
คุณเบญจะ รัตนพันธ์ 43-39-82-(12.0)-70.0
คุณสุวรรณ ทิพย์ทินกร 38-42-80-(9.6)-70.4
คุณสาธิต สนธิกนก 40-38-78-(7.2)-70.8
คุณจาตุรงค์ สุขสำราญ 38-40-78-(7.2)-70.8
คุณพัชรบุล สุวรรณกิจ 38-38-76-(4.8)-71.2
คุณสุนทร แก้วมณี 36-40-76-(4.8)-71.2
คุณธวัช แสวงผล 37-38-75-(3.6)-71.4
คุณพัธน เพียจันทร์ 38-40-78-(6.0)-72.0
คุณทศพร นาคยุติ 39-39-78-(6.0)-72.0

Flight B (13 – 18.9)
คุณชาตรี กลิ่นทโชติ 43-43-86-(14.4)-71.6
คุณสุธิลักษณ์​ ​บุญล้อมทรัพย์ 42-48-90-(18.0)-72.0
คุณธวัชชัย ศรีต่างคำ 46-42-88-15-(6)-72.4
คุณเกรียงศักดิ์ ไตรรงค์จิตเหมาะ 43-44-87-14-(4)-72.6
คุณธนายุทธ อุตพัฒน์ 40-46-86-(13.2)-72.8
คุณสุชาติ สมภพศาสน์ 45-41-86-(13.2)-72.8
คุณชาญชัย ธารณา 44-42-86-(13.2)-72.8
คุณสมภพ ดุลยกนิษฐ 46-45-91-(18.0)-73.0
คุณอนุสรณ์ บุนนาค 47-43-90-(16.8)-73.2
คุณธณัชชาพัชร์ พันธุ์จันทร์ 46-44-90-(16.8)-73.2

Flight C (19 – 24.0)
คุณสุพัตรา สอนคำ 43-48-91-(19.2)-71.8
คุณรังสรรค์ กมลวิจิตร 47-47-94-(21.6)-72.4
คุณจงรัก สุขประเสริฐ 47-46-93-(20.4)-72.6
คุณดุสิต สุขศิริ 47-46-93-(20.4)-72.6
คุณวิชา นนทิธำรง 48-45-93-(20.4)-72.6
คุณวรกฤช จินดาสวัสดิ์ 46-46-92-(19.2)-72.8
คุณเรวัต จิรจำเนียรกาล 46-46-92-(19.2)-72.8
คุณรัชพล ธรรมปิยชัย 46-46-92-(19.2)-72.8
คุณจตุรงค์ ตันกิมหงษ์ 49-46-95-(21.6)-73.4
คุณวีระเกียรติ ทวีปัญญาภรณ์ 45-50-95-(21.6)-73.4