มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ มอบทุนพัฒนาวิชาชีพด้านเภสัชศาสตร์ปี 2561

นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ (คนที่ 4 จากซ้าย) จัดงานมอบทุนสนับสนุนโครงการด้านเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านเภสัชศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ภก.จอมจิน จันทรสกุล กรรมการบริหารมูลนิธิฯ (คนที่ 3 จากซ้าย) และผู้รับมอบทุนฯ เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร B.L.H. ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ