ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรมฉลองสมาชิกครบ 3,000 คน กลุ่ม GreenFeeMart ลุ้นรับ GreenFee Voucher มูลค่ารวม 300,000 บาท

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล GreenFee Voucher ประกอบด้วย
– คุณธนาวุธ​ เทพยศ
– คุณธรรมมรณ์ วัฒนาสมบัติกุล
– คุณอรรถวุฒิ แดนทอง
– คุณสมหมาย​ สนเทศ​
– คุณเจนณรงค์ งามมาก
– คุณณัฐธิดา ชูยิ้ม
– คุณวริทธิ์ ชูวารี
– คุณวรพจน์ เถาลัดดา
– คุณสิทธิพร ไวดาบ
– คุณรัสรินทร์ กิตติ์อัครโกสิน
– คุณอนุรักษ์ ประทานพรตระกูล
– คุณชลทิต พงศ์สุชาติ
– คุณก่อเกียรติ ลวกุล
– คุณอาวุธ อารีธรรมศิริกุล
– คุณวชิรพันธุ์ สักยกุล
– คุณกิตติ นุชเจริญ
– คุณปิยเรศ แซ่หลี
– คุณสุรสิทธิ์ ศรประสิทธิ์
– คุณศิริเขตต์ ปริตโตทกพร
– คุณโชติพัฒน์ ชวนะโรจนฤทธิ์
– คุณสมิต สัมปัตตะวนิช
– คุณดิษฐพงศ์ ดุลยวิทย์
– คุณศุภฤกษ์ แก้วกมลรัตน์
– คุณชาลี ชะนา
– คุณธีรวีร์ ชิวรัตนเศรษฐ์
– คุณระพีพันธ์ รัตนาภรณ์
– คุณคันฉัตร พลรัตน์
– คุณสุเมธ วงษ์พนัส
– คุณโชติมา โรจน์สุรกิตติ
– คุณกฤต บุญเจริญ
– คุณธวัชชัย นิทัศนจารุกุล
– คุณจาตุรนต์ เชิดเหรัญ
– คุณจตุพล นามโลมา
– คุณสิษธวัช จันทร์พล
– คุณวิบูลย์ ภัทรพิบูล
– คุณอดิศร อินทิยศ
– คุณจรัมพร หรรษมนตร์
– คุณเอกราช สมส่วน
– คุณคมสัน มัศโอดี
– คุณกฤตา​ เดชาพุทธรังษี
– คุณเสรี ชิโนดม
– คุณโสภณ ปิ่นจุฑารัตน์
– คุณวิทยา พวงชมภู
– คุณพิจิตร ราชวงษ์
– คุณสิริวัฒน์ ทัศนานุตริยกุล
– คุณจักรวาล งิ้วลาย
– คุณเรวัฒน์ บุญอุ้ม
– คุณจีระ เขื่อนใหญ่
– คุณธานี ชาญโลหะ
– คุณพงศธร พลรัฐ
– คุณบรรเจิด จาริกพัฒน์

***เงื่อนไขการติดต่อรับรางวัล
– สมาชิกที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นสมาชิกของกลุ่ม GreenFeeMart เท่านั้น และจะต้องยืนยันตัวตน ด้วยข้อมูลที่ทางสมาชิกให้ข้อมูลผ่านแบบสอบถามร่วมกิจกรรม
– หากรายชื่อผู้โชคดีดังกล่าว ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่ม GreenFeeMart หรือยืนยันข้อมูลไม่ถูกต้อง จะไม่มีสิทธิ์รับรางวัล

สมาชิกกลุ่ม GreenFeeMart ที่มีรายชื่อดังกล่าว สามารถติดต่อยืนยันตัวตน เพื่อรับรางวัล GreenFee Voucher ได้ที่ Line@hotgolf คลิก https://lin.ee/c9HSdhM

**ค้นหาโปรโมชั่นสนามกอล์ฟจากทั่วประเทศที่ HotGolf รวบรวมไว้มากที่สุดได้ที่กลุ่ม Line OpenChat #GreenFeeMart กลุ่มรวมโปรโมชั่นสนามกอล์ฟคลิก https://bit.ly/2MnVBYz