บลู แคนยอน จัดกอล์ฟการกุศล เพื่อบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต

สนามกอล์ฟ บลู แคนยอน คันทรีคลับ ภูเก็ต จัดกอล์ฟการกุศล “BLUE CANYON CHARITY GOLF PHUKET STRAY DOG SHELTER” เพื่อหาเงินสมทบทุนบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต สวนป่าบางขนุน ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 นี้

ด้วยบ้านพักพิงสุนัขจรภูเก็ต สวนป่าบางขนุน มีสุนัขในการดูและกว่า 750 ตัว มีทั้งสุนัขที่ป่วย และพิการ ทางบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ราคาค่อนข้างสูง ในการเลี้ยงดูสุนัขรวมถึงค่าอาหาร วัสดุภัณฑ์ต่างๆ ที่ต้องใช้เป็นประจำ รวมถึงปัจจัยสำคัญเกี่ยวกับระบบน้ำบ้านพักพิงฯ ที่จะต้องปรับปรุงเป็นการเร่งด่วน

การการจัดกอล์ฟการกุศล “BLUE CANYON CHARITY GOLF PHUKET STRAY DOG SHELTER”ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้เพื่อที่จะทำระบบน้ำใหม่ทั้งระบบ ติดตั้งถังเก็บน้ำวงท่อคอนกรีต จำนวน 2 แท่ง (งบประมาณรวมค่าวัสดุและค่าแรงประมาณ 106,800 บาท) และการวางระบบท่อส่งน้ำ ติดตั้งปั๊มน้ำใหม่ (งบประมาณรวมค่าวัสดุและค่าแรงประมาณ 80,000 บาท)

ทางสนามบลู แคนยอน คันทรีคลับ ภูเก็ต จึงขอเชิญชวนนักกอล์ฟมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและสมทบทุนบ้านพักพิงสุนัขจรภูเก็ต สวนป่าบางขนุน ในการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “BLUE CANYON CHARITY GOLF PHUKET STRAY DOG SHELTER” ครั้งนี้ โดยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Khun Sa Tel. 081 968 8810, Khun Jutha Tel. 062 641 9265