นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง และเตชินท์ วิชัยณรงค์ เป็นสองหนุ่มที่ผ่านเข้ารอบ “ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก 2018” Special Class ตามที่มีน้องๆ เยาวชน 21 คนเข้าร่วมอบรมและได้รับการพัฒนาเทคนิคกอล์ฟ โดยหลักสูตรที่ออกแบบจากโค้ช PGA Tour Academy อเมริกา ณ สนาม เลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟคลับ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งจะเน้นการทบทวน Level ต่างๆ ตั้งแต่ Fundamentals, How to Practice และ How to Play รวมถึงหลักการออกกำลังกายต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะการเล่นกอล์ฟ, หลักโภชนาการต่างๆ จบการอบรมมีน้องเยาวชน 2 คน ผ่านเข้าสู่รอบ ช้าง พีจีเอ จูเนียร์ กอล์ฟ แคมป์ (เดอะ มาสเตอร์คลาส) 5 วัน 4 คืน ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2561

“ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก” Special Class เป็นการนำนักกอล์ฟเยาวชนอายุระหว่าง 19-21 ปี (Special Class) ที่มาเข้าร่วมการแข่งขัน Chang Thailand Junior Golf Circuit 2018 ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ให้นักกีฬาที่เคยผ่านเข้าโครงการ Chang Thailand Junior Golf Clinic PGA Camp แล้วได้กลับมาเข้าทบทวนเนื้อหาต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ไปแล้วกิจกรรมต่างๆ มีการทบทวน Level ต่างๆ เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างและพัฒนาทักษะกอล์ฟให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักสูตรของ PGA Tour Academy ซึ่งเมื่อน้องๆ เยาวชนผ่านการเรียนรู้แล้ว ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากทีมโค้ช จะได้เข้าไปร่วมแคมป์ที่มีการอบรมอย่างเข้มงวดกับโค้ชเชน พี กิลเลสพี จาก PGA Tour Academy ภายใต้กิจกรรม “ช้าง พีจีเอ จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก” โดยมี 4 Head Instructor คือ โปรวุฒิรัฐ มณีอินทร์, โปรวันปีย์ สัจจมาร์ค, โปรวิรดา โกมุทบุตร, โปรปุณณภัทร สัมมาทรัพย์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้, ทักษะ, เทคนิค และแท็คติกที่ถูกต้องตามหลักสูตรของ PGA Tour Academy เพื่อปูพื้นฐานให้น้องๆ เยาวชนก้าวสู่การเรียนรู้พัฒนาทักษะกอล์ฟใน Level ต่อไป

สำหรับ Special Class มีโปรที่มาดูแลฝึกสอนดังนี้ โค้ช 4 คนคือ โปรวุฒิรัฐ มณีอินทร์, โปรวันปีย์ สัจจมาร์ค, โปรวิรดา โกมุทบุตร, โปรปุณณภัทร สัมมาทรัพย์ และมีเทรนเนอร์ที่มาดูแลเรื่องการออกกำลังกายให้เหมาะสมสำหรับนักกีฬากอล์ฟอีก 2 คนคือ ณัฐ ณ สงขลา และ นพไพสิษฐ์ กัณหาเจริญ มีการทบทวน Level ต่างๆ ตั้งแต่ Fundamentals, How to Practice และ How to Play รวมถึงหลักการออกกำลังกายต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะการเล่นกอล์ฟ, หลักโภชนาการต่างๆ ในวันแรกอบรมการวางแผนในการซ้อมก่อนวันแข่งขัน การสำรวจสนาม การใช้ Yardages Book โดยแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีโค้ชประกบเดินสำรวจสนาม ใช้กล้องส่องระยะดูเลย์เอ้าท์สนาม และทำ Yardages Book หลังจากทำรายละเอียดแล้วกลับเข้าห้อง ให้น้องเยาวชนนำเสนอ Lay out สนาม และวางแผนการเล่นของตัวเองในวันรุ่งขึ้น ช่วงกลางคืนมีอบรมกันอีกเล็กน้อยพร้อมกับสอนเรื่องการออกกำลังกาย

วันที่สองเริ่มกันตั้งแต่เช้าตรู่ในเรื่องการออกกำลังกาย หลังจากนั้นอบรมเรื่องการวางแผนการเล่นในแต่ละช็อต เสร็จแล้วไปออกรอบ ให้แต่ละคนมีโอกาศในการตีแก้ ช็อตไดร์ฟ 3 ครั้ง และช็อตแอพโพรช 3 ครั้ง หลังจากออกรอบเสร็จ สรุปผลทำการอบรมเหมือนในวันแรก ช่วงกลางคืนได้มีการสอนเรื่องการทำสมาธิและการสร้างกล้ามเนื้อสำหรับนักกอล์ฟ วันที่สาม เริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี หลังจากนั้นอบรมเรื่อง การวางแผนการเล่นในแต่ละช็อต แล้วต่อด้วยการไปออกรอบ 18 หลุม ให้แต่ละคนมีโอกาศในการตีแก้ช็อตลูกสั้น 3 ครั้ง และช็อตพัตต์ 3 ครั้ง แล้วนำผลการทดสอบทั้งมาสรุปผล ในช่วงกลางคืนมีการอบรมและสอนการทำฟิตเนส

วันที่สี่วันสุดท้าย เช้าออกกำลังกายเช่นเดิม หลังจากนั้นก็เข้ามารับการอบรม ต่อด้วยการไปออกรอบ 18 หลุม หลังจากนั้นขึ้นมาฟังการบรรยายสรุปในการเข้ามาฝึกอบรมทั้ง 4 วัน การมาอบรมและฝึกในครั้งนี้น้องๆ เยาวชนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ผลการคัดเลือกปรากฎว่ามีนักกีฬาได้ผ่านเข้ารอบจำนวน 2 คน คืิอ นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง และเตชินท์ วิชัยณรงค์ ผ่านเข้าสู่รอบช้าง พีจีเอ จูเนียร์ กอล์ฟ แคมป์ ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2561 ณ สนาม เลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ จังหวัดเพชรบุรี ต่อไป

สนใจรายละเอียดเข้าไปดูได้ที่ www.changjuniorgolf.com

Advertisement