นิพิฐพนธ์-เตชินท์ ผ่านเข้ารอบ “ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก 2018” Special Class

นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง และเตชินท์ วิชัยณรงค์ เป็นสองหนุ่มที่ผ่านเข้ารอบ “ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก 2018” Special Class ตามที่มีน้องๆ เยาวชน 21 คนเข้าร่วมอบรมและได้รับการพัฒนาเทคนิคกอล์ฟ โดยหลักสูตรที่ออกแบบจากโค้ช PGA Tour Academy อเมริกา ณ สนาม เลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟคลับ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งจะเน้นการทบทวน Level ต่างๆ ตั้งแต่ Fundamentals, How to Practice และ How to Play รวมถึงหลักการออกกำลังกายต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะการเล่นกอล์ฟ, หลักโภชนาการต่างๆ จบการอบรมมีน้องเยาวชน 2 คน ผ่านเข้าสู่รอบ ช้าง พีจีเอ จูเนียร์ กอล์ฟ แคมป์ (เดอะ มาสเตอร์คลาส) 5 วัน 4 คืน ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2561

“ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก” Special Class เป็นการนำนักกอล์ฟเยาวชนอายุระหว่าง 19-21 ปี (Special Class) ที่มาเข้าร่วมการแข่งขัน Chang Thailand Junior Golf Circuit 2018 ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ให้นักกีฬาที่เคยผ่านเข้าโครงการ Chang Thailand Junior Golf Clinic PGA Camp แล้วได้กลับมาเข้าทบทวนเนื้อหาต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ไปแล้วกิจกรรมต่างๆ มีการทบทวน Level ต่างๆ เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างและพัฒนาทักษะกอล์ฟให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักสูตรของ PGA Tour Academy ซึ่งเมื่อน้องๆ เยาวชนผ่านการเรียนรู้แล้ว ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากทีมโค้ช จะได้เข้าไปร่วมแคมป์ที่มีการอบรมอย่างเข้มงวดกับโค้ชเชน พี กิลเลสพี จาก PGA Tour Academy ภายใต้กิจกรรม “ช้าง พีจีเอ จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก” โดยมี 4 Head Instructor คือ โปรวุฒิรัฐ มณีอินทร์, โปรวันปีย์ สัจจมาร์ค, โปรวิรดา โกมุทบุตร, โปรปุณณภัทร สัมมาทรัพย์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้, ทักษะ, เทคนิค และแท็คติกที่ถูกต้องตามหลักสูตรของ PGA Tour Academy เพื่อปูพื้นฐานให้น้องๆ เยาวชนก้าวสู่การเรียนรู้พัฒนาทักษะกอล์ฟใน Level ต่อไป

สำหรับ Special Class มีโปรที่มาดูแลฝึกสอนดังนี้ โค้ช 4 คนคือ โปรวุฒิรัฐ มณีอินทร์, โปรวันปีย์ สัจจมาร์ค, โปรวิรดา โกมุทบุตร, โปรปุณณภัทร สัมมาทรัพย์ และมีเทรนเนอร์ที่มาดูแลเรื่องการออกกำลังกายให้เหมาะสมสำหรับนักกีฬากอล์ฟอีก 2 คนคือ ณัฐ ณ สงขลา และ นพไพสิษฐ์ กัณหาเจริญ มีการทบทวน Level ต่างๆ ตั้งแต่ Fundamentals, How to Practice และ How to Play รวมถึงหลักการออกกำลังกายต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะการเล่นกอล์ฟ, หลักโภชนาการต่างๆ ในวันแรกอบรมการวางแผนในการซ้อมก่อนวันแข่งขัน การสำรวจสนาม การใช้ Yardages Book โดยแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีโค้ชประกบเดินสำรวจสนาม ใช้กล้องส่องระยะดูเลย์เอ้าท์สนาม และทำ Yardages Book หลังจากทำรายละเอียดแล้วกลับเข้าห้อง ให้น้องเยาวชนนำเสนอ Lay out สนาม และวางแผนการเล่นของตัวเองในวันรุ่งขึ้น ช่วงกลางคืนมีอบรมกันอีกเล็กน้อยพร้อมกับสอนเรื่องการออกกำลังกาย

วันที่สองเริ่มกันตั้งแต่เช้าตรู่ในเรื่องการออกกำลังกาย หลังจากนั้นอบรมเรื่องการวางแผนการเล่นในแต่ละช็อต เสร็จแล้วไปออกรอบ ให้แต่ละคนมีโอกาศในการตีแก้ ช็อตไดร์ฟ 3 ครั้ง และช็อตแอพโพรช 3 ครั้ง หลังจากออกรอบเสร็จ สรุปผลทำการอบรมเหมือนในวันแรก ช่วงกลางคืนได้มีการสอนเรื่องการทำสมาธิและการสร้างกล้ามเนื้อสำหรับนักกอล์ฟ วันที่สาม เริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี หลังจากนั้นอบรมเรื่อง การวางแผนการเล่นในแต่ละช็อต แล้วต่อด้วยการไปออกรอบ 18 หลุม ให้แต่ละคนมีโอกาศในการตีแก้ช็อตลูกสั้น 3 ครั้ง และช็อตพัตต์ 3 ครั้ง แล้วนำผลการทดสอบทั้งมาสรุปผล ในช่วงกลางคืนมีการอบรมและสอนการทำฟิตเนส

วันที่สี่วันสุดท้าย เช้าออกกำลังกายเช่นเดิม หลังจากนั้นก็เข้ามารับการอบรม ต่อด้วยการไปออกรอบ 18 หลุม หลังจากนั้นขึ้นมาฟังการบรรยายสรุปในการเข้ามาฝึกอบรมทั้ง 4 วัน การมาอบรมและฝึกในครั้งนี้น้องๆ เยาวชนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ผลการคัดเลือกปรากฎว่ามีนักกีฬาได้ผ่านเข้ารอบจำนวน 2 คน คืิอ นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง และเตชินท์ วิชัยณรงค์ ผ่านเข้าสู่รอบช้าง พีจีเอ จูเนียร์ กอล์ฟ แคมป์ ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2561 ณ สนาม เลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ จังหวัดเพชรบุรี ต่อไป

สนใจรายละเอียดเข้าไปดูได้ที่ www.changjuniorgolf.com