“ธนาซิตี้” โฉมใหม่เปลี่ยนชื่อเป็น “ธนาซิตี้ คันทรีคลับ”

ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ ประกาศเริ่มดำเนินการการปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กรใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการให้กับสมาชิก นักกอล์ฟ ลูกค้าทั่วไป และผู้อยู่อาศัยในโครงการ ก้าวสู่ปี 2561 ภายใต้ชื่อใหม่ “ธนาซิตี้ คันทรีคลับ”

ธนาซิตี้ เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 โดยเป็นสนามกอล์ฟแห่งเดียวในประเทศไทยที่ออกแบบโดย เกร็ก นอร์แมน ปัจจุบัน ธนาซิตี้ คันทรี คลับ มุ่งเน้นการยกระดับสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งสนามกอล์ฟ สปอร์ตคลับ การบริการด้านอาหาร งานจัดเลี้ยง และเพิ่มการให้บริการในส่วนของโรงแรม ให้ได้มาตรฐานสากล อีกทั้งยังพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีให้ตอบสนองความต้องการได้ทุกระดับเพื่อให้เป็นศูนย์กีฬาเพื่อจัดการแข่งขันกีฬาระดับประเทศและระดับนานาชาติ

งานปรับสิ่งอำนวยความสะดวกของธนาซิตี้ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยเริ่มจาก สนามกอล์ฟ คลับเฮ้าส์ และห้องอาหาร โดยได้ดำเนินการซ่อมแซมสภาพสนามและผิวสนาม ตลอดจนงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สวยงาม รวมทั้งติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์เพิ่มที่ 3 หลุมสุดท้ายของแต่ละฝั่ง การสร้างสนามเทนนิสดินเทียมเทคนิคพิเศษเป็นสนามแรกและสนามเดียวในประเทศไทยในขณะนี้ เป็นดินเทียมที่ให้ประสบการณ์การเล่นเฉกเช่นเดียวกับสนามเทนนิสคอร์ทดิน นอกจากนั้นยังได้มีการสร้างห้องอาหารใหม่ และปรับปรุงห้องจัดเลี้ยงต่างๆ รวมถึงการสร้างโรงแรม 194 ห้อง ภายใต้ชื่อ “อีสติน ธนาซิตี้ กอล์ฟ รีสอร์ท กรุงเทพฯ” โดยจะเปิดให้บริการในเดือนเมษายน 2561

นายสุรพันธ์ สมไทย ผู้บริหารทั่วไปธนาซิตี้ คันทรีคลับ กล่าวเสริมว่า รู้สึกยินดี และเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับธนาซิตี้ คันทรีคลับ ในการที่จะนำโครงการและแผนงานทั้งหลายที่จัดเตรียมไว้มาดำเนินการ เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ทุกระดับให้การสนับสนุนนักกีฬาประเภทต่างๆ รวมไปถึงการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมสำหรับเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และกิจกรรมในครอบครัว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สนามธนาซิตี้ คันทรีคลับ โทร.02 1722300 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thanacitycountryclub.com