ททท. รุกส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟ “STAY PLAY SAFE” สร้างความเชื่อมั่นตลาดกลุ่ม EXPAT

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟในกลุ่มชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย (EXPAT) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวของประเทศไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพสูง ผ่านทางโครงการ “STAY PLAY SAFE” โดยจัดงานเปิดตัวโครงการพร้อมเชิญคณะทูตานุทูตและหอการค้าของประเทศต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้บริหารของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี ณ สนามอัลไพน์ กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

คุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่า “ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยและทั่วโลกได้เผชิญวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยตรง เนื่องจากนักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางได้ เกิดการชะงักของระบบเศรษฐกิจ ทั้งนี้ รัฐบาลจึงได้เร่งสร้างความเชื่อมั่นด้วยมาตรการทางสาธารณสุขต่างๆ ควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยได้ดำเนินโครงการ STAY PLAY SAFE ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อสร้างการรับรู้ถึงมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย AMAZING THAILAND SAFETY & HEALTH ADMINSTRATION : SHA และการสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยปลอดภัย พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวเดินทางกลับมาสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยปัจจุบันผู้ประกอบในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกิจการที่เกี่ยวข้องจำนวนมากที่ได้ผ่านมาตรฐาน SHA”

อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับกลุ่มชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย หรือกลุ่ม EXPAT ซึ่งถือเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพสูง จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด อาทิ กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย และ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) บูรณาการ การทำงานเพื่อร่วมสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นการท่องเที่ยวในกลุ่มดังกล่าว

คุณธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) กล่าวว่า “จากการทำงานอย่างหนักของรัฐบาล บุคลากรการแพทย์ และความร่วมมือของประชาชนชาวไทย ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ โควิด-19 จนสามารถผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ตามลำดับ ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ททท. ได้มุ่งเน้นในการสื่อสารไปยังนักท่องเที่ยวต่างชาติและกลุ่ม EXPAT เพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในใจเสมอ (TOP OF MIND) รวมทั้ง สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยและมาตรฐานด้านสาธารณสุขของไทยในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมเดินทางท่องเที่ยวสัมผัส ‘ปอดกรุงเทพฯ’ และ วิถีท่องเที่ยวชุมชน ณ คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ชูจุดขายท่องเที่ยววิถีไทย วิถีธรรมชาติ ใกล้กรุงฯ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 กิจกรรมส่งเสริมการขาย EXPAT FAIR 2020 (EXPAT TRAVEL DEAL 2020) ณ ควอเทียร์ แกลอรี ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ เมื่อวันที่ 11 – 13 กันยายน 2563 กิจกรรมเดินทางท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตที่สงบเรียบง่ายของเชียงคานและเสน่ห์ของจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2563 และกิจกรรมเดินทางท่องเที่ยวล่องเรือไฟฟ้า คลองดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563”

ทั้งนี้ ททท. ได้วางแผนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการเดินทางของกลุ่ม EXPAT ที่มีความสนใจในกีฬากอล์ฟ โดยได้กำหนดจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม THE MINISTER CUP 2021 และ AMAZING THAILAND EXPAT GOLF TOURNAMENT SERIES เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

สำหรับกิจกรรม THE MINISTER CUP 2021 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 ณ สนามอัลไพน์ กอล์ฟ คลับ จ.ปทุมธานี โดยการเชิญคณะทูตานุทูตและหอการค้าของประเทศต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้บริหารของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมชี้แจงถึงสถานการณ์โควิด-19 และนโยบายการรับมือของประเทศไทยในปัจจุบัน รวมถึงแนวทางของรัฐบาลไทยในการดูแลชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และการสร้างความมั่นใจต่อชาวต่างชาติถึงความปลอดภัยในการทำกิจกรรมกอล์ฟและท่องเที่ยวในเมืองไทย ที่มีมาตรฐานสุขอนามัย SHA รองรับ โดยได้รับเกียรติจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี

ส่วนกิจกรรม AMAZING THAILAND EXPAT GOLF TOURNAMENT SERIES 2021 เพื่อกระตุ้นการเดินทางข้ามภูมิภาคของกลุ่ม EXPAT มีกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 ณ สนามกอล์ฟสยาม คันทรี คลับ โอลด์ คอร์ส จังหวัด ชลบุรี