“ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค” เลเวล 2 How to Practice ซ้อมอย่างไร ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี

ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค” เลเวล 2 ซ้อมอย่างไร ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีสนาม 1 มีน้องๆ เยาวชนที่ผ่านเข้ามาอบรมทั้งหมด 17 คน เข้าร่วมอบรมและได้รับการพัฒนาเทคนิคกอล์ฟ โดยหลักสูตรที่ออกแบบจากโค้ช PGA Tour Academy ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา เน้นเรื่องการซ้อมอย่างถูกวิธี ที่จะทำให้ก้าวไปสู่มืออาชีพได้ในอนาคต ทำให้น้องๆ เยาวชนที่ผ่านเข้ามาได้รับความรู้เแบบอัดแน่นไปด้วยวิชาการและปฎิบัติ และยังมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการหาจุดเด่นจุดด้อยของน้องๆ แต่ละคน เพื่อที่จะได้กลับไปซ้อมต่ออย่างเหมาะสมกับตัวเองต่อไป

ครั้งนี้เป็นการนำนักกอล์ฟเยาวชนที่เคยเข้าคลีนิค เลเวล 1 ปี 2017 ที่มีแรงกิ้งรายการ “ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ เซอร์กิต 2018” รวมทุกภาคไม่เกิน 54 อันดับแรกของ 2 สนามที่ดีที่สุดประมาณ 27 คน และนักกอล์ฟที่ได้รับการคัดเลือกจากโค้ชในเลเวล 1 มาสเตอร์คลาส ปี 2017 อีก 4 คน เข้ามาฝึกอบรมเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างและพัฒนาทักษะกอล์ฟให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักสูตรของ PGA Tour Academy ประกอบด้วย 3 เลเวล ซึ่งเมื่อน้องๆ เยาวชนผ่านการเรียนรู้ทั้ง 3 เลเวลแล้ว ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากทีมโค้ช จะได้เข้าไปร่วมแคมป์ที่มีการอบรมอย่างเข้มงวดกับโค้ชเชน พี กิลเลสพี จาก PGA Tour Academy ภายใต้กิจกรรม “ช้าง พีจีเอ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค” โดยมีโปรวุฒิรัฐ มณีอินทร์, โปรวันปีย์ สัจจมาร์ค, โปรวิรดา โกมุทบุตร และโปรปุณณภัทร สัมมาทรัพย์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้, ทักษะ, เทคนิค และแท็คติกที่ถูกต้องตามหลักสูตรของ PGA Tour Academy เพื่อปูพื้นฐานให้น้องๆ เยาวชนก้าวสู่การเรียนรู้พัฒนาทักษะกอล์ฟในเลเวลต่อๆ ไป

สำหรับเลเวล 2 สนาม 2 รอบภาคกลางและภาคใต้ มีโปรที่มาดูแลฝึกสอนดังนี้ โค้ช 2 คนคือ โปรเจ วันปีย์ สัจจมาร์ค และโปรอุ๋ย วิรดา โกมุทบุตร ผู้ช่วยโค้ช 2 คนคือโปรพาร์ ศิริวงศ์ สุวรรณศรี และโปรโอ วรดนย์ กนิษฐานนท์ ในการอบรมของคลาสเลเวล 2 เป็นเรื่องของการอบรมเรื่องการซ้อมที่ถูกวิธี ในวันแรกเจะเป็นการวอร์มอัพ เรื่องการออกกำลังกายก่อน หลังจากนั้นไปทบทวนเรื่องการพัตต์ระยะ 3 ฟุต 6 ฟุต 9 ฟุต และมีการเก็บคะแนน หลังจากนั้นก็เน้นระยะที่จะหวังทำแต้มได้คือระยะ 100 หลา โดยใช้เครื่องแทร็คแมนเข้ามาช่วยในการซ้อม หลังจากพักรับประทานอาหารกลางวันช่วงบ่ายมีเรื่องการออกกำลังกายและสลับฐานการสอนของโค้ช ช่วงเย็นมีการออกกำลังกายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับนักกีฬากอล์ฟ

วันที่สองเริ่มกันตั้งแต่เช้าตรู่ในเรื่องการออกกำลังกาย หลังจากนั้นแบ่งกลุ่มเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกเรียนรู้เรื่องการซ้อมลูกสั้น ส่วนกลุ่มที่สอง ไปตีระยะ 90 หลา 100 หลา 110 หลา หลังจากนั้นก็เรียนเรื่องการพัตต์ระยะ 20, 30, 40 และต่อด้วยการตีเหล็ก 7 ในช่วงบ่ายสลับกลุ่ม ช่วงกลางคืนได้มีการสอนเรื่องโภชนาการสำหรับนักกอล์ฟ วันที่สามวันสุดท้าย เริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี ต่อด้วยการเข้าเครื่องแทร็คแมนในการตีหัวไม้ 1 หลังจากนั้นให้น้องๆ ที่มีปัญหาในแต่ละด้านเข้าไปฝึกซ้อมในส่วนที่ยังมีข้อผิดพลาด ก่อนจะออกรอบในช่วงบ่าย โดย 9 หลุมแรกเล่นระยะ 100 หลา 9 หลุมหลังเล่นตามปกติ แล้วนำผลการทดสอบทั้งสามวันมารวมคะแนน โดยที่การมาอบรมและฝึกในครั้งนี้น้องๆ เยาวชนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ผลการคัดเลือกปรากฎว่ามี “น้องฟูล” ปาริยา สันพนวัฒน์ วัย 13 ปี, “น้องสกาย” วรัตกานต์ คุณแก้ววัย 13 ปี, “น้องออร์คิด” ศิริพร หลวงเเนม วัย 13 ปี, “น้องนะโม” ปรัตถกร ประทุมสิทธิ์ วัย 13 ปี, “น้องเจเจ” ธนกฤต กีรดิต วัย 13 ปี, “น้องปกป้อง” พิริยศักดิ์ บุญญฐี วัย 15 ปี, “น้องป้อง” ป้องภพ จามรศรีอนันต์ วัย 16 ปี, “น้องไอซ์” ธนาวัฒน์ สามงามน้อย วัย 16 ปี และ“น้องเพชรจ้า” เพชรสุคนธ์ ผลประดิษฐานนท์ วัย 17 ปี เป็นนักกอล์ฟเยาวชน 9 ท่านที่ได้รับเลือกให้ผ่านเข้าสู่รอบ เลเวล 2 มาสเตอร์คลาส ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2561 ณ สนาม เลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟคลับ จังหวัดเพชรบุรี

สนใจรายละเอียดเข้าไปดูได้ที่ www.changjuniorgolf.com