“ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค” เลเวล 2 มาสเตอร์คลาส 4 โค้ชเน้นเข้ม ซ้อมให้ได้ผลดี

“ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค” เลเวล 2 มาสเตอร์คลาส ซ้อมอย่างไร ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี มีน้องๆ เยาวชน 17 คนเข้าร่วมอบรมและได้รับการพัฒนาเทคนิคกอล์ฟ โดยหลักสูตรที่ออกแบบจากโค้ช PGA Tour Academy สหรัฐฯ ณ สนาม เลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟคลับ จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 22-24 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

แคมป์ครั้งนี้เน้นเรื่องการซ้อมอย่างถูกวิธีที่จะทำให้ก้าวไปสู่มืออาชีพได้ในอนาคต ทำให้น้องๆ เยาวชนที่ผ่านเข้ามาได้รับความรู้เแบบอัดแน่นไปด้วยวิชาการและปฎิบัติ และยังมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการหาจุดเด่น จุดด้อยของน้องๆ แต่ละคน เพื่อที่น้องๆ จะได้กลับไปซ้อมต่ออย่างเหมาะสมกับตัวเองต่อไป

“ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค” เลเวล 2 มาสเตอร์คลาส “How to Practice” เป็นการนำนักกอล์ฟเยาวชนที่ผ่านเลเวล 2 เข้ามาฝึกอบรมแบบอัดแน่นกว่าเดิมเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างและพัฒนาทักษะกอล์ฟให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักสูตรของ PGA Tour Academy ประกอบด้วย 3 เลเวล เมื่อน้องๆ เยาวชนผ่านการเรียนรู้ทั้ง 3 เลเวลแล้ว ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากทีมโค้ชจะได้เข้าไปร่วม Camp ที่มีการอบรมอย่างเข้มงวดกับโค้ชเชน พี กิลเลสพี จาก PGA Tour Academy ภายใต้กิจกรรม “ช้าง พีจีเอ จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก” โดยมี 4 Head Instructor คือ โปรวุฒิรัฐ มณีอินทร์, โปรวันปีย์ สัจจมาร์ค, โปรวิรดา โกมุทบุตร, โปรปุณณภัทร สัมมาทรัพย์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้, ทักษะ, เทคนิค และแทคติกที่ถูกต้องตามหลักสูตรของ PGA Tour Academy เพื่อปูพื้นฐานให้น้องๆ เยาวชนก้าวสู่การเรียนรู้พัฒนาทักษะกอล์ฟใน Level ต่อๆ ไป

สำหรับเลเวล 2 มาสเตอร์คลาส มีโปรที่มาดูแลฝึกสอนดังนี้ โค้ช 4 คนคือ โปรวุฒิรัฐ มณีอินทร์, โปรวันปีย์ สัจจมาร์ค, โปรวิรดา โกมุทบุตร, โปรปุณณภัทร สัมมาทรัพย์ และมีเทรนเนอร์ที่มาดูแลเรื่องการออกกำลังกายให้เหมาะสมสำหรับนักกีฬากอล์ฟอีก 2 คนคือ ณัฐ ณ สงขลาและ นพไพสิษฐ์ กัณหาเจริญ ในการอบรมของคลาสเลเวล 2 เป็นเรื่องของการอบรมเรื่องการซ้อมที่ถูกวิธี ในวันแรกเริ่มต้นด้วยการทดสอบเรื่องการชิพ, การระเบิดทราย, การโยนลูกเข้าหาหลุม เสร็จแล้วโปรจะเข้ามาสอนเรื่องการซ้อมในการเล่นลูกต่างๆ และกลับมาเทสต์กันอีกครั้งในเรื่องที่สอนไป ต่อจากนั้นพักรับประทานอาหารกลางวันช่วงบ่ายมีการทดสอบการพัตต์ระยะสั้นและระยะไกล เสร็จแล้วโค้ชเข้ามาดูแลและสอนวิธีการพัตต์ที่ถูกต้องและแม่นยำ และกลับมาเทสต์กันอีกครั้ง ช่วงเย็นมีการออกกำลังกายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับนักกีฬากอล์ฟ ช่วงกลางคืนมีอบรมกันอีกเล็กน้อย

จากนั้นวันที่สองเริ่มกันตั้งแต่เช้าตรู่ในเรื่องการออกกำลังกาย หลังจากนั้นทำการอบรมเหมือนในวันแรก เน้นมากเป็นพิเศษเพราะเป็นเรื่องที่จะทำให้ทำสกอร์ได้ดี ช่วงกลางคืนได้มีการสอนเรื่องโภชนาการสำหรับนักกอล์ฟ วันที่สามวันสุดท้าย เริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี หลังจากนั้นไปออกรอบ 18 หลุม แล้วนำผลการทดสอบทั้งสามวันมารวมคะแนน โดยการมาอบรมและฝึกในครั้งนี้น้องๆเยาวชนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ผลการคัดเลือกปรากฎว่ามี น้องแบ้งค์ ธนาคาร สงครามมา, น้องโอเว่น นรเศรษฐ์ เถาว์ชาลี, น้องออม ปนัสยา สมจิตต์, น้องนพ ปัณณธร ช้อยจินดา, น้องไดร์ฟ กษาปณ์ อักษรทิพย์, น้องเตชิน เตชินท์ วิชัยณรงค์, น้องจาจา ประวิณ เอียดเอื้อ, น้องทีม สิรภัทร ใจใหญ่, น้องสายป่าน จรัสรวี คชไกร เป็นนักกอล์ฟเยาวชน 7 ท่านที่ได้รับเลือกให้ผ่านเข้าสู่รอบ เลเวล 3 ระหว่างวันที่ 12-15 ตุลาคม 2560 ณ สนาม เดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ ศาลายา จังหวัดนครปฐม สนใจรายละเอียดเข้าไปดูได้ที่ www.changjuniorgolf.com