ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก 2018” เลเวล 3 How to Play เล่นอย่างไร ให้ได้ชัย

“ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก 2018” เลเวล 3 How to Play เล่นอย่างไร ให้ได้ชัย มีน้องๆ เยาวชน 28 คนเข้าร่วมอบรมและได้รับการพัฒนาเทคนิคกอล์ฟ โดยหลักสูตรที่ออกแบบจากโค้ช PGA Tour Academy อเมริกา ณ สนาม เลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟคลับ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา เน้นเรื่องการวางแผนในการซ้อมก่อนวันแข่งขัน การสำรวจสนาม การใช้ Yardages Book, การวางแผนการเล่นในแต่ละช็อต และการออกกำลังกายที่ถูกวิธี จบการอบรมมีน้องเยาวชน 13 คน ผ่านเข้าสู่รอบ ช้าง พีจีเอ จูเนียร์ กอล์ฟ แคมป์ (เดอะ มาสเตอร์คลาส) 5 วัน 4 คืน ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2561

ครั้งนี้เป็นการนำนักกอล์ฟเยาวชนที่เคยเข้ากอล์ฟคลินิกเลเวล 2 และ 3 ของปี 2017 ที่มีพอยท์แรงกิ้งไม่เกิน 24 อันดับแรกของสองสนามที่ดีที่สุด และนักกอล์ฟที่ผ่านเลเวล 2 มาสเตอร์คลาส เข้ามาฝึกอบรมเป็นเวลา 4 วัน 3 คืน เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างและพัฒนาทักษะกอล์ฟให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักสูตรของ PGA Tour Academy ประกอบด้วย 3 เลเวล เมื่อน้องๆ เยาวชนผ่านการเรียนรู้ทั้ง 3 เลเวลแล้ว ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากทีมโค้ชจะได้เข้าไปร่วมแคมป์ ที่มีการอบรมอย่างเข้มงวดกับ โค้ชเชน พี กิลเลสพี จาก PGA Tour Academy ภายใต้กิจกรรม “ช้าง พีจีเอ จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก” โดยมี 4 Head Instructor คือ โปรวุฒิรัฐ มณีอินทร์, โปรวันปีย์ สัจจมาร์ค, โปรวิรดา โกมุทบุตร, โปรปุณณภัทร สัมมาทรัพย์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้, ทักษะ, เทคนิค และแทคติกที่ถูกต้องตามหลักสูตรของ PGA Tour Academy เพื่อปูพื้นฐานให้น้องๆ เยาวชนก้าวสู่การเรียนรู้พัฒนาทักษะกอล์ฟใน Level ต่อๆ ไป

สำหรับเลเวล 3 How to Play เล่นอย่างไร ให้ได้ชัย มีโปรที่มาดูแลฝึกสอนดังนี้ โค้ช 4 คนคือ โปรวุฒิรัฐ มณีอินทร์, โปรวันปีย์ สัจจมาร์ค, โปรวิรดา โกมุทบุตร, โปรปุณณภัทร สัมมาทรัพย์ และมีเทรนเนอร์ที่มาดูแลเรื่องการออกกำลังกายให้เหมาะสมสำหรับนักกีฬากอล์ฟอีก 2 คนคือ ณัฐ ณ สงขลา และ นพไพสิษฐ์ กัณหาเจริญ ในการอบรมของคลาสเลเวล 3 ซึ่งในวันแรกอบรม การวางแผนในการซ้อมก่อนวันแข่งขัน การสำรวจสนาม การใช้ Yardages Book แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีโค้ชประกบ เดินสำรวจสนาม ใช้กล้องส่องระยะและดูเลย์เอ้าท์สนาม และทำ Yardages Book หลังจากทำรายละเอียดแล้วกลับเข้าห้อง ให้น้องเยาวชนนำเสนอ Lay out สนาม และวางแผนการเล่นของตัวเองในวันรุ่งขึ้น ช่วงกลางคืนมีอบรมกันอีกเล็กน้อยพร้อมกับสอนเรื่องการออกกำลังกาย

วันที่สองเริ่มกันตั้งแต่เช้าตรู่ในเรื่องการออกกำลังกาย หลังจากนั้นอบรมเรื่องการวางแผนการเล่นในแต่ละช็อต เสร็จแล้วไปออกรอบ ให้แต่ละคนมีโอกาสในการตีแก้ช็อตไดร์ฟ 3 ครั้ง และช็อตแอพโพรช 3 ครั้ง หลังจากออกรอบเสร็จ สรุปผลทำการอบรมเหมือนในวันแรก ช่วงกลางคืนได้มีการสอนเรื่องการทำสมาธิและการสร้างกล้ามเนื้อสำหรับนักกอล์ฟ วันที่สาม เริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี หลังจากนั้นอบรมเรื่องการวางแผนการเล่นในแต่ละช็อต แล้วต่อด้วยการไปออกรอบ 18 หลุม ให้แต่ละคนมีโอกาสในการตีแก้ช็อตลูกสั้น 3 ครั้ง และช็อตพัตต์ 3 ครั้ง แล้วนำผลการทดสอบทั้งมาสรุปผล ในช่วงกลางคืนมีการอบรมและสอนการทำฟิตเรส

วันที่สี่วันสุดท้าย เช้าออกกำลังกายเช่นเดิม หลังจากนั้นก็เข้ารับการอบรม ต่อด้วยการไปออกรอบ 18 หลุม หลังจากนั้นขึ้นมาฟังการบรรยายสรุปในการเข้ามาฝึกอบรมทั้ง 4 วัน ซึ่งการมาอบรมและฝึกในครั้งนี้น้องๆ เยาวชนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ผลการคัดเลือกปรากฎว่ามีมีนักกีฬาได้ผ่านเข้ารอบจำนวน 13 คน โดย 3 คนที่ผ่านเข้ารอบโดยอัตโนมัติคือ 1. ปาริยา สันพนวัฒน์ แชมป์ Chang Thailand Junior Golf Circuit 2018 2. นภสร ฟ้าอรุณ ได้รับสิทธิ์จากโครงการกีฬาเยาวชนกองทัพอากาศ 3. ธนพนย์ สุวรรณประทีป ได้รับสิทธิ์จากโครงการกีฬาเยาวชนกองทัพอากาศ 4.ณัชพล สมใส 5.ภัทรเมธว์ รัชตะอำนวย 6.วรัตกานต์ คุณแก้ว 7.ธนภูมิ แก้วเจ้ย 8.พีรณัฐ สุพร 9.นาราณัช ตั้งจิตปรีดา10.สุวรินทร์ ยอดอินทร์ 11.จิรัฐิพร พงศ์ธนาชลิตกุล12.กฤตลักษณ์ ระดารงค์ และ 13.วรธันย์ ธรรมโชคเจริญ

นักกอล์ฟเยาวชนทั้ง 13 คนจะผ่านเข้าสู่รอบช้าง พีจีเอ จูเนียร์ กอล์ฟ แคมป์ ระหว่างวันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2560 ณ สนาม เลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ จังหวัดเพชรบุรี

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ที่ www.changjuniorgolf.com